Riksåklagare vill ändra sexköpstraff

NYHETER

Många sexköpare får för låga böter. En granskning av 186 fall där sexköpare fått strafföreläggande direkt av åklagare visar att drygt hälften kommit för lindrigt undan.

Riksåklagare Anders Perklev vill ha en ändring av dagsbotssystemet.

Ett exempel i granskningen, gjord av Sveriges Radios P 1-program Kaliber, är folkpartisten Åke Blomqvist, före detta kommunalråd i Huddinge. Han tvingades avgå sedan det avslöjats att han dömts för att ha försökt köpa sex av en minderårig flicka.

Blomqvist fick lägsta möjliga dagsbot när åklagaren beslutade att han skulle betala 30 gånger 50 kronor. Trots en årsinkomst på 700 000 kronor blev hans böter endast 1 500 kronor – han borde ha betalat minst tio gånger mer.

Många välbetalda

Många av dem som betalat för låga böter är högavlönade.

– Det är ju ett tecken på att det här brottet specialbehandlas och att det finns en utbredd uppfattning om att det här är mindre allvarligt, säger Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt, till Kaliber.

Enligt Marianne Ny, som är överåklagare vid åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg, ska ansvaret för att ta in inkomstuppgifter från de misstänkta även i fortsättningen ligga hos polisen.

– De har direktkontakt med de misstänkta, säger hon till TT.

Åklagarna kan begära in kompletterande uppgifter om de misstänker att inkomstuppgifterna inte stämmer, men tiden räcker sällan till enligt Marianne Ny.

– Systemet bygger på masshantering, säger hon.

RÅ: Systemet borde ändras

Riksåklagare Anders Perklev säger till Kaliber att systemet med dagsböter bör ändras.

– Dagsbotssystemet såsom det är utformat i lagsystemet bygger ju på att dagsboten ska baseras på aktuella inkomster, alltså de inkomster som man har när dagsboten ska fastställas och det är väldigt svårt att kontrollera.

En kontroll av taxeringen ger ett till två år gamla inkomstuppgifter.

Förra året tillsattes en utredning som bland annat ska överväga om användningen av dagsböter kan öka.

TT