"Bra att Socialstyrelsen satt ner foten"

Läkaretikrådet om Kims besked

NYHETER

Hon har väntat på beskedet att få dö.

I dag fick Kim sitt svar.

– Äntligen har Socialstyrelsen satt ned foten och skapat klarhet, säger Ingemar Engström, ordförande för Svenska Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik.

"Så länge jag ännu har min kropp och min hjärna i behåll så vill jag avsluta mitt liv så länge det är värdigt".

Så skrev totalförlamade Kim, 31, i ett brev till Socialstyrelsen i mars.

I dag fick hon svar.

"Inte första gången"

Kim, som levt med respirator i 26 år på grund av tumörsjukdomen neurofibromatos, har fått ja av Socialstyrelsen att på ett värdigt sätt avsluta sitt liv.

Men det är inte aktiv dödshjälp det handlar om, något som enligt svensk lag inte är tillåtet, utan rätten att avsluta sin livsuppehållande behandling som Kim fått ja till.

– Med tanke på uppmärksamheten det här har fått kan man tro att det är första gången som det här händer men det är ganska ofta som patienter tar beslutet att avsluta sina livsuppehållande behandlingar. Det kan vara någon som avbryter sin dialys eller tackar nej till en nödvändig operation, säger Ingemar Engström, ordförande för Svenska Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik.

"Positivt besked"

Han anser att Socialstyrelsens beslut i dag är rätt och riktigt. Dagens besked från Socialstyrelsen är ett förtydligande av den lagstiftning som redan finns. Många har redan fått rätt att avsluta sina behandlingar om de är livsuppehållande.

– Jag tycker att det i det stora hela är ett positivt besked. Äntligen har Socialstyrelsen satt ned foten och skapat klarhet. Det enda som är fövånande är att beslutet tagit så lång tid. Allt började ju med att Kims läkare var osäker och frågade Socialstyrelsen om råd och fick nej. Nu är ju felet rättat, säger Engström.

Ingemar Engström tror att det är bra att debatten fått stort utrymme.

– Det är bra att allmänheten får veta vad som är tillåtet och inte. Hur lagen om aktiv dödshjälp ska se ut är det upp till politiker att fatta beslut om, men hur lagen än ser ut kommer man aldrig komma undan att det är en oerhört svår fråga att fatta beslut i. Det är liv och död och där måste patienten själv få vara med och bestämma.

87 procent för aktiv dödshjälp

Majoriteten av svenska folket, 87 procent, är för aktiv dödshjälp enligt en nyligen gjord Sifo-undersökning på uppdrag av Aftonbladet. Bara sju procent är helt emot aktiv dödshjälp.

För Kim själv kom beslutet i dag som en enorm lättnad.

– Jag är väldigt lycklig över beskedet. Detta var vad jag hade hoppats på, säger hon.

FAKTA

En patient som vill avbryta sin behandling har rätt till det, konstaterar Socialstyrelsen på sin sajt.

"Förutsättningen är att han eller hon förstår den information som läkarna ger och konsekvensen av sitt beslut. Vården är även skyldig att erbjuda en döende patient smärtlindrande och ångestdämpande behandling".

"Om patienten inte vill att en livsuppehållande behandling ska sättas in eller fortsätta ska läkaren respektera patientens önskan".

"Utgångspunkten är att det är patienten själv som bestämmer vilken behandling han eller hon tar emot och när den ska avbrytas", säger Anders Printz, som är chef för avdelningen regler och tillstånd på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.