”Enda humana och kloka”

NYHETER

Socialminister Göran Hägglund (KD) tycker att Socialstyrelsens slutsats är rimlig. En beslutskapabel patient som har information om konsekvenser och alternativa behandlingar ska själv avgöra om behandlingen ska avslutas eller inte.

Han håller också med om Socialstyrelsens slutsats att patienten ska få lindring mot smärta och ångest med mediciner när ett sådant beslut har fattats.

– Det är en rimlig slutsats och det enda humana och kloka, säger Göran Hägglund.

Han påpekar att Socialstyrelsens yttrande var väntat och önskat.

– Det är på detta sätt sjukvården har hanterat frågan de senaste åren, menar han.

Han tror inte heller att en läkare riskerar juridiska påföljder om denne avslutar livsuppehållande behandling. Och Socialstyrelsens besked understryker det.

– Ingen ska behöva räkna med en påföljd av rättslig art om man är den som stänger av exempelvis en respirator när patienten själv inte kan göra det men har uttryckt sin mening om att behandlingen ska avslutas, säger han.

Förtydligandet är viktigt eftersom det är en känslig fråga för patienter, anhöriga, personal och allmänheten, menar Hägglund.

På frågan om beskedet kommer att få några konsekvenser för lagstiftningen svarar han:

– Inte som jag ser det i dag.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM