Förundersökning inledd i Göteborg

NYHETER

Riksenheten mot korruption har beslutat att inleda en förundersökning om misstänkt grovt mutbrott kring de mutanklagelser som kom fram i programmet Uppdrag Granskning i går.

– Det finns anledning att misstänka att några personer har tagit emot förmåner som kan betecknas som muta, säger statsåklagare Nils-Erik Schultz till TT.

Förundersökningen gäller dels bostadsbolaget Familjebostäder, dels idrotts- och föreningsförvaltningen. Det var tjänstemän därifrån som hade väldigt svårt att förklara sitt agerande gentemot den utpekade byggentreprenören i programmet.

Ingen misstänkt

Grunden för statsåklagare Nils-Erik Schultz beslut är dokumentation han hade tidigare från stadsjuristen Gunnar Andersson i Göteborg samt uppgifter som kom fram i Uppdrag Granskning.

TT: Vad i programmet fick dig att reagera särskilt?

– Inget speciellt. Det var många omständigheter och påståenden som gör att man kan anta att det kan misstänkas att några personer tagit emot förmåner som kan betecknas som muta. Men det är svårt att peka ut någon speciellt i programmet, säger Schultz till TT.

– Vi har inga personer som är misstänkta, tillägger han.

Inleds på tisdag

Det finns heller ingen misstänkt person för bestickning.

– Inte än. Nu tittar vi på ett eventuellt mutbrott, sedan får vi se vart det leder.

Schultz kommer till Göteborg på tisdag för att börja sin utredning.

Preskriptionstiden för grovt mutbrott är tio år. För mutbrott av normalgraden gäller fem år.

TT