Ljus i tunneln – efter 18 år

Genombrott mellan nord och syd i Hallandsåsen

Foto: KAI REHN
MULLRANDE JÄTTEDAM Annika Svensson, Skanska, och Ulf Angberg från Trafikverket bredvid Åsa – världens största tunnelborr.
NYHETER

HALLANDSÅSTUNNELN. Äntligen ljus i tunneln. På riktigt.

Efter 18 tunga år har det efterlängtade genombrottet skett mellan nord och syd under Hallandsåsen.

Tacka jättedamen Åsa för det.

Hon väger 3 200 ton, är 250 meter lång och krossar allt i sin väg. Vi hör henne mullra här nere i mörkret och fukten 150 meter under jord.

Åsa är världens största tunnelborr och hon har åstadkommit underverk där annan teknik kommit till korta.

Nu är det feststämning – första hålet har öppnats upp från södra tunneldelen. Kontakt med norra delen är etablerad.

– Bara att se ljuset där framme. Det var riktigt högtidligt, säger Tobias Andersson, 27, ledare för ett av 20-mannaskiften ombord på Åsa.

”En milstolpe”

Visserligen handlar det ännu bara om en mindre arbetstunnel. Men ändå. Efter alla motgångar som kantat mångmiljardprojektet, går byggandet äntligen som på räls. Målet, en tvåspårig järnvägstunnel som skulle knyta ihop Västkustbanan under Hallandsåsen, stakades ut redan i slutet av 1980-talet. Om fem år ska tågen dundra fram genom berget som varit allt annat än medgörligt.

– Det här hålet är en viktig milstolpe för alla som jobbat och slitit. Vi har fått ett tydligt kvitto på att metoden fungerar, säger Per Rydberg, projektledare på Trafikverket.

Giftskandaler, byggstopp, skadeståndsprocesser – när kom vändpunkten?

– 2004 blev en nystart när Skanska och det franska företaget Vinci bildade ett konsortium och drog igång arbetet efter sex års stillestånd.

Exakt vad är ni bättre på i dag?

– Metoden att borra och klä in tunneln i betong med samma borrmaskin. Vi klarar de mycket höga miljökraven. Och vi har en öppnare och ödmjukare attityd mot alla berörda i regionen runt Hallandsåsen.

Vad händer härnäst?

– Om två veckor räknar vi med att kunna gå till fots genom tunneln mellan syd- och nordsidan.

12 meter om dagen

Åsa bullrar på borta i diset. Hon avverkar 12 meter per dag och har hunnit igenom 4 750 meter i den östra tunneln. Sedan ska hon ge sig på den västra och totalt blir det cirka 11 600 borrmeter.

I dag är cirka 65 procent av bygget avverkat. Finliret med spårläggning och slutputs sker de sista två åren.

Målgång 2015. Om allt går vägen.

FAKTA

Ska bli klar 2015

Längd: Två 8,7 km långa parallella tunnlar.

Diameter: 10,6 m.

Antal tvärtunnlar: 19.

Byggstart: 1992. Avbröts efter giftskandalen med tätningsmedlet Rhoca Gil 1997. Återupptogs 2004.

Beräknas färdig: 2015.

Kostnad: 10,5 miljarder.

Antal utländska byggnadsarbetare: 350.

Därför: Tunneln ska öka kapaciteten på Västkustbanan från 4 till 24 tåg i timmen.

Källa: Trafikverket