Reinfeldt: Häv blockaden, Israel

Statsministern starkt kritisk till övervåldet mot Ship to Gaza

NYHETER

”Ett oacceptabelt övervåld – dessutom på internationellt vatten.”

Statsminister Fredrik Reinfeldts kritik mot Israels agerande är skarp.

– Israel måste fås att häva blockaden mot Gaza, säger han.

Statsministerns uttalande kommer i samband med ett besök i Henån på Orust i dag.

– Först vill jag säga att det är en lättnad att se de första svenskarna komma hem välbehållna. Jag hoppas att uppgifterna stämmer att också resten kommer att släppas så att alla svenskarna ska kunna komma hem välbehållna i närtid, sade Fredrik Reinfeldt .

– Deras berättelser understryker det vi redan har sagt, att det här är ett oacceptabelt övervåld, dessutom på internationellt vatten. Det finns nu en väldig samstämmighet i internationella kommentarer att här behövs en omedelbar oberoende och noggrann undersökning kring vad som har skett. Syftet med den ska naturligt vara att dämpa tilltron till våldsanvändning, att få Israel att byta attityd och inställning när det gäller detta och dessutom, vilket är viktigt att påpeka, häva blockaden av Gaza. Uppkomsten av de här humanitära transporterna är i akt och mening att nå fram till utsatta människor, sade Reinfeldt.

– Jag tror att det för dem som deltog i resan var ett övervåld som de rimligen inte kunnat föreställa sig skulle ske. Oavsett om det är handgemäng eller inte kan det inte leda till användande av skarp ammunition och till övervåld på det sätt som har skett.

Sker något från den svenska regeringens sida? Är det aktuellt att kalla hem ambassadören eller markera på något annat sätt?

– Det är väldigt ofta så att när saker sker, så är det nästan alltid någon som tycker att nu ska alla som är på plats tas hem. Men vår argumentering är snarare att de, när det är skarpt och oroligt, gör mest nytta. Det är då vi behöver dem på plats för att kunna påverka och i det här fallet försöka få Israel att ändra inriktning. Därför har jag liten förståelse för det sättet att tänka, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

– Det viktiga är ju att vi är tydliga i vår kritik att det var helt oacceptabelt det som har skett, att vi kräver tillsammans med andra att det kommer på plats en fullständig granskning av det inträffade. Och att i ett enat världssamfund – från EU, FN och USA – sätta ett politiskt tryck som både handlar om att få Israel att häva blockaden av Gaza och få Israel att inse att det här är felaktig våldsanvändning och felaktig taktik som de bör överge, säger Reinfeldt.

TT, Aftonbladet