Folk vänder Guds hus ryggen

Rekordmånga svenskar går ur

NYHETER

Svenska kyrkan behöver ett himmelskt ingripande.

Förra året gick rekordmånga ur Svenska kyrkan.

– Naturligtvis tråkigt och bekymmersamt, säger Erica Brundin på Svenska kyrkan.

Under 2009 gick 73 396 personer ur Svenska kyrkan. Förutom 2004 då ännu fler gick ur var detta alltime high för Svenska kyrkan – aldrig tidigare har så många svenskar begärt utträde.

Erica Brundin är utvecklings- och planeringschef på Svenska kyrkan. Hon ser med oro på utvecklingen.

”Beror på många faktorer”

– Vi har under ett antal år sett att folk träder ur Svenska kyrkan och detta fortsätter vilket naturligtvis är tråkigt och bekymmersamt.

I förhållande till antalet församlingsmedlemmar "toppades" listan för 2009 av Eke församling på Gotland. Där gick ca sju procent av medlemmarna ur. Näst flest kyrkoutträden hade Lerbo församling i Katrineholms kommun.

Svenska kyrkan anger bland annat samhällsförändringar som en starkt bidragande faktor till trenden.

– Det finns många faktorer. Många människor som lämnar har ändå en ganska svag relation till kyrkan. En annan är att ekonomin spelar in. Just förra året när så många gick ur såg vi en lågkonjunkturseffekt. Även förra årets kyrkoval spelar in, det vet vi sedan tidigare att då tappas medlemmar, säger Erica Brundin.

Var bättre förr

Under 1970-talet gick runt 10 000 människor årligen ur Svenska kyrkan. 1971 var ett bra kyrkoår, då valde ”bara” drygt 7 000 att ansöka om utträde.

– Det återspeglar samhällsutvecklingen i stort, säger Erica Brundin.

Hur oroliga är ni?

– Vi respekterar att folk lämnar, men det är angeläget att folk har en kunskap om vad Svenska kyrkan är. Svenska kyrkan kommer att fortsätta spela en viktig roll. Vi är bland annat Sveriges största konsertarrangör. Men det är en utmaning.

Vad ska ni göra åt detta?

– Kyrkan måste vara bra på att kommunicera med människor och finnas där folk vill och behöver kontakt med kyrkan. Vi vill vara tillgängliga, synliga och begripliga, säger Erica Brundin.

På pluskontot var Eskilsäters församling i Säffle den församling som procentuellt sett lockade flest nya medlemmar förra året.

FAKTA

Svenska kyrkan – så fungerar det

Medlemmar i Svenska kyrkan, folkbokförda i Sverige betalar kyrkoavgift. Avgiftssatsen bestäms av den församling man bor i. Den faktiska kostnaden för varje individ bestäms därefter med utgångspunkt från den kommunalt beskattningsbara inkomsten.

Riksgenomsnittet för medlemsavgiften 2010 är 0,99 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst.

En 40-årig stockholmare som tjänar 250 000 kronor om året får årligen betala 1 975 kronor till Svenska kyrkan i medlemsavgift.

En 34-åring från Övertorneå som tjänar 200 000/år får betala 2 100 kronor.

En obligatorisk begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Riksgenomsnittet för begravningsavgiften 2010 är 0,24 procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten

Medlemmar i svenska kyrkan har rätt att bli begravd i kristen regi med tillhörande andakt i ett kyrkorum.

Ickemedlemar betalar istället en begravningsavgift till Svenska kyrkan eller kommunen. Detta ger rätt till begravningsplats på en gravplats eller kyrkogård. Begravningsavgiften är lägre än avgiften man betalar till svenska kyrkan som medlem. Avgiften täcker även personalkostnader för hantering av den avlidna, skötsel av begravningsplats, transport av kista till platsen där begravningsceremonin hålls samt vidare transport till begravningsplats/krematorium.

Man kan, precis som vid giftermål, välja att hålla en civil (borgerlig) begravningsceremoni.

För att slippa betala kyrkoskatt för kommande år måste man gå ur kyrkan senast den sista oktober.

Källa: uturkyrkan.se, svenskakyrkan.se

ARTIKELN HANDLAR OM