Svensson – 50 år senare

1 av 4
NYHETER

Grafik och text: DAVID NYMAN
Foto: NICKLAS THEGERSTRÖM
Fakta: ERIN STOL, STAFFAN LARSSON
Källa: STATISTISK ÅRSBOK/SCB