Störst betygsgap bland utlandsfödda

Foto: Colourbox
NYHETER

Betygsklyftorna i den svenska skolan är störst mellan olika grupper av utlandsfödda elever. Det visar statistik som Skolverket tagit fram åt Svenska Dagbladet.

Endast 25 procent av eleverna födda i Somalia är efter grundskolan behöriga till gymnasiet, jämfört med 82 procent av elever födda i Finland.

Siffrorna visar på problemet med att enbart jämföra elever med utländsk bakgrund respektive svensk bakgrund. Variationen inom gruppen av utlandsfödda elever är nämligen stor, där finns allt från barn till EU-medborgare till barn som kommer från krigszoner och inte gått i skolan alls.

Skolverket delar dock inte upp statistiken på nationell nivå eftersom det inte är i enlighet med de officiella statistiska riktlinjerna.

69 procent behöriga

Av alla elever med utländsk bakgrund (utlandsfödda samt barn med två föräldrar från annat land) är 69 procent behöriga att söka till gymnasiet, jämfört med 91 procent av de med svensk bakgrund.

I genomsnitt har 45 procent av de utlandsfödda eleverna högskoleutbildade föräldrar.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM