Kurts samtal till SOS Alarm

NYHETER

Utskrift av inkommet samtal till SOS Alarm den 4 april 2010.

SOS 1: SOS alarmoperatör 1

KA: Kurt Andersson

SOS 2: SOS alarmoperatör 2

P: Polisen

SOS 3: SOS alarmoperatör 3

10:23:16

Första samtalet, 4 april

SOS 1: SOS 112, vad har inträffat?

KA: Jag vill ha en ambulans, det var en människa som knivhuggit mig. Vintervägen 7A.

SOS 1: På Vintervägen 7A och du är knivhuggen säger du?

KA: Ja, det är jag, jag är mycket dålig.

SOS 1: Var är du... var är du knivhuggen någonstans?

KA: Ja, i magen, i ryggen, jag vet inte, kniven sitter kvar, kom.

SOS 1: Ja, du ska låta kniven sitta kvar.

KA: Ja.

SOS 1: Hör du? Hallå? Han la på där, jag larmar så länge.

SOS 2: Mmm, jag larmar på.

SOS 1: Ja.

SOS 2: Frågan är om vi behöver två?

SOS 1: Ja, gör det, jag tror att det kan vara misskynne också men vi måste köra som han säger.

SOS 2: Mmm.

SOS 1: Mmm.

SOS 2: Och Vintervägen 7A stämmer där?

SOS 1: Ja, det stämmer i alla fall.

SOS 2: Okej, mmm.

10:24:44

Andra samtalet

SOS Alarm ringer upp Kurt Andersson.

KA: Ja, Kurt.

SOS 1: Ja hej Kurt, du la på samtalet där.

KA: Ja.

SOS 1: Ja.

KA: Jag är mycket dålig.

SOS 1: Ja, du får inte röra kniven.

KA: Nej, jag gör inte det.

SOS 1: Nej.

KA: Kom fort.

SOS 1: Är personen som knivhuggit dig kvar?

KA: Hon är i trappan.

SOS 1: Va?

KA: Jag orkar inte prata nu.

SOS 1: Jaha.

KA: Det är en människa jag kä...

SOS 1: Men går det att komma in, går det att komma in i lägenheten?

KA: Ja, det gör det.

SOS 1: Är personen kvar på platsen?

KA: Nej, hon är i trappan, men jag öppnar så fort ni kommer.

SOS 1: Ja, men personen som knivhögg dig är i trappan?

KA: Det vet jag inte nu men hon var där precis när du ringde.

SOS 1: Jaha, men har du blödit mycket eller?

KA: Ja, det har blött hela golvet där jag går.

SOS 1: Jaha.

KA: Usch.

SOS 1: Ja, men vi har larmat ambulansen, men du får inte ta ut kniven är du snäll.

KA: Nej, ... (ohörbart)

SOS 1: Nej, ha den kvar ja.

Tredje samtalet

SOS Alarm ringer upp polisen.

P: Polisen

SOS 1: Ja, hej det var SOS här.

P: Hej.

SOS 1: Vintervägen 7 Adam i Växjö.

P: Ja.

SOS 1: Vi behöver en polispatrull där, det är en man som uppgett att han är knivhuggen i mage och rygg.

P: Aj du.

SOS 1: Gärningsmannen är eventuellt kvar på platsen i trappan.

P: Vintervägen...

SOS 1: Ambulansen är på väg.

P: ... 7 Adam.

SOS 1: Ja, och är det nu...

P: Ja, ni har inte kvar honom på tråden där då eller?

SOS 1: Nej, han lägger på hela tiden där så han gör när jag ringer upp han och...

P: Men han uppger att han är knivhuggen?

SOS 1: Ja, är det så att han är knivhuggen så kan gärningsmannen vara kvar och då är det ju väldigt brådskande nu.

P: Ja, precis.

SOS 1: Ja.

P: Du vet inte vad han heter eller någonting där?

SOS 1: Kurt Andersson.

P: Kurt Andersson?

SOS 1: Ja, 18750.

P: 18750.

SOS 1: Ja.

P: Ja, vi åker dit.

SOS 1: Jättebra du.

P: Tack.

SOS 1: Tack, hej.

P: Hej.

10:33:07

Fjärde samtalet

Kurt Andersson ringer upp SOS Alarm.

SOS 3: SOS 112, vad har inträffat?

KA: Jag väntar på ambulans nu.

SOS 3: Ja.

KA: Och den står utanför och jag håller på att dö på 7A, Vintervägen. Aj.

SOS 3: De är utanför där nu.

Samtalet bryts.

SOS 3: Var är...