Bjöd in våldtäktsman – får inte sparken

I dag kom domkapitlets beslut: Han får en erinran

Bjästaskolan utanför Örnsköldsvik.
NYHETER

Prästen Lennart Kempe i Bjästa välkomnade en våldtäktsdömd 15-årig pojke till skolavslutningen.

Domkapitlet i Härnösand som granskade hans agerande beslutade i dag:

Han får en skriftlig erinran.

Foto: ULF HÖJER
Prästen Lennart Kempe.

I en intervju i SVT:s Uppdrag granskning sa Bjästaprästen Lennart Kempe att det var starkt att se den "demonstration" som 15-åringen gjorde genom att dela ut blommor till sina klasskamrater och lärare. Den 15-årige pojken hade då besöksförbud gentemot den flicka han dömts för att ha våldtagit.

Kyrkan granskade

Prästen ångrade senare sitt agerande i tv-programmet. Kyrkan fick in en mängd anmälningar mot prästen.

Domkapitlet, det granskande organet inom kyrkan, utredde om han skulle få vara kvar som präst.

Den hårdaste påföljden han kunde få var att bli av med sin prästrätt, den mildaste en erinran.

”Skarp kritik”

Under en presskonferens i dag offentliggjorde domkapitlet i Härnösands stift sitt beslut:

Prästen Lennart Kempe får en skriftlig erinran. I ett pressmeddelande från Domkapitlet i dag står följande:

"Domkapitlet i Härnösands stift riktar skarp kritik mot Bjästaprästen Lennart Kempes sätta att bemöta en våldtagen flicka och menar att han i avsevärd mån skadat det anseende en präst bör ha. Samtidigt slår domkapitlet fast att vilka som deltar i en skolavslutning är skolans ansvar, även om avslutningen äger rum i kyrkan. "

Aftonbladet har sökt Lennart Kempe för en kommentar.

Våldtog under skolavslutningen

Det var i fjol som en 14-årig flicka utsattes för mobbning och smutskastning på internet, sedan hon våldtagits av den 15-årige pojken på en skoltoalett.

När hon anmälde övergreppet förlorade hon sina kompisar och vuxenvärlden vände henne ryggen. I stället hyllades pojken.

Under skolavslutningskvällen våldtog han ytterligare en flicka.

Hundratals hot

Pojken dömdes för båda våldtäkterna.

Efter avslöjandet fick Bjästaskolans personal, rektorn och kommunen ta emot hundratals mejlhot. Flera av hoten polisanmäldes.

I mars beslutade humanistiska nämnden i kommunen att den nu 16-årige pojken skulle omhändertas för fortsatt vård med stöd av LVU när han avtjänat straffet på fyra månaders sluten ungdomsvård.