"Kvinnor betalar högsta priset"

Johanna Fogelström på Svenska Afghanistankommittén

NYHETER

Ett trasigt och krigshärjat land – där kvinnor betalar det högsta priset.

Så beskriver Johanna Fogelström, kanslichef på Svenska Afghanistankommittén, Afghanistan.

Johanna Fogelström, kanslichef på Svenska Afghanistankommittén.

Filmen som visar hur två afghanska flickor pryglas offentligt uppges komma från landets människorättskommission, Afghanistan independent human rights commission.

– Vi jobbar tillsammans med dem och bedömer dem som en trovärdig människorättskommission, säger Johanna Fogelström, kanslichef på Svenska Afghanistankommittén.

Gifts bort unga

Hon säger sig bli förtvivlad snarare än förvånad över det hon ser på filmen.

– Jag kan inte svara på hur vanligt det är att flickor pryglas på det här viset, men generellt sett är flickors och kvinnors ställning i Afghanistan dålig, de har en dålig rättssäkerhet.

Många flickor gifts bort i ung ålder.

– Flickorna på filmen delar ju öde med många afghanska kvinnor. Den lagliga giftasåldern för flickor är 16, men ibland är de 14, 15 eller yngre. Det finns mycket våld i Afghanistan både utanför och i hemmen.

Våldsamt klimat

Johanna Fogelström påminner om att Afghanistan är ett land som varit härjat av krig i närmare 30 år.

– Man ska inte glömma att det råder väpnad konflikt, och då förekommer mycket våld i samhället. Inte för att släta över men för att förstå varför, när folk känner sig maktlösa blir det enda sättet att hävda sig själv och det går ut över oskyldiga parter. Tyvärr får kvinnor betala det högsta priset.

Hon säger att samhället tenderar att vara mer konservativt söderut i landet – och bli öppnare ju längre norrut man kommer.

– Man blir lätt uppgiven och tänker hur är det ens någon idé att arbeta där när de behandlar människor på det här sättet. Men vi tror att ger man förutsättningar genom utbildning så finns det möjlighet att ta ett steg bort från det här. Det handlar ju om människor med liten eller ingen utbildning, fattiga människor på landet. I städer finns utbildade människor med andra förutsättningar. Vi ser många positiva exempel med flickor som får chans att gå i skolan, men det är ju ett arbete som tar tid.