Hans samhälle slits sönder av epidemin

Foto: Wec360
Andile Madondile bor i slumområdet Khayelitsha. Han är hivpositiv sedan många år tillbaka och arbetar nu för att sprida kunskap om sjukdomen.
FAKTA

När fotbolls-VM invigs vänds blickarna mot Sydafrika. Men bortom arenorna, kändisarna och tv-kamerorna finns ett plågat land.

Stora delar av befolkningen lever i fattigdom, kriminaliteten är hög och nästan var femte sydafrikan har hiv eller aids.

I samarbete med Läkare utan gränser och företaget Wec360 ger Aftonbladet dig en unik inblick i en av Sydafrikas kåkstäder.

Med hjälp av modern 360-gradersfotografier kan du själv leta dig fram genom kåkstaden Khayelitsha utanför Kapstaden.

Använd musen eller tangentbordet för att själv välja vilken väg du vill gå och vems historia du vill lyssna till.

OBS! Det kan ta upp till 1 minut innan 3D-grafiken nedan laddar klart.

NYHETER

Fakta: Hiv i Sydafrika

Ingenstans i världen lever så många med hiv som i Sydafrika. I gruppen 15 till 49 år är 19 procent hivpositiva. Det innebär 5,7 miljoner.

Över hälften av dödsfallen i landet beror på hiv/aids och utan en kraftig expansion av tillgången till behandling kommer den andelen snart att stiga.

Av de smittade får runt nära en miljon bromsmedicin, så kallade antiretrovirala läkemedel (ARV). Landet är dock beroende av ekonomiskt stöd utifrån för att ha råd att behandla de sjuka.

Finanskrisen har gjort att stödet till aidsbekämpning i Afrika troligtvis kommer att minska. Många blir dessutom resistenta mot medicinen och måste byta till en dyrare medicin för att uppnå samma resultat.

Tuberkulos (TBC), den främsta dödorsaken för människor med hiv, är också mycket utbrett i Sydafrika.

Källa: Läkare utan gränser