Svanberg kallad till Obama

Kallelsen: ”Värsta miljökatastrofen i USA:s historia”

NYHETER

Oljeflödet i mexikanska golfen kan vara mycket större än man tidigare trott.

Nu har Barack Obama kallat BP:s styrelseordförande Carl-Henric Svanberg till ett möte om "den värsta miljökatastrofen i USA:s historia", som det heter i kallelsen.

Mötet, som är inplanerat till onsdagen den 16 juni, blir det första där president Obama träffar BP:s ledning öga mot öga sedan oljan började läcka ut på 1,5 kilometers djup efter explosionen ombord på oljeriggen Deepwater Horizon.

– Vår regering kommer inte att slå sig till ro eller vara nöjd innan läckan har stoppats vid källan, oljan i golfen har samlats in och saneringen är färdig och människor vid kusten kan återvända till vardagen, står det i brevet till Svanberg från chefen för kustbevakningen, amiral Thad Allen.

Vill inte träffa vd:n

Däremot fanns inga uttalade krav från Vita huset att få träffa BP:s vd Tony Hayward, som Obama tidigare sagt att han skulle sparka om han kunde på grund av vad presidenten betraktar som dennes nonchalanta kommentarer om läckan.

Obama utvecklade det hela genom att förutspå att Hayward skulle säga "rätt saker" om de båda träffades.

Dubbel så mycket olja

– Men jag är inte intresserad av ord, jag är intresserad av handling, sade presidenten som har fått kritik just för att ha agerat för sent, för lite och på fel sätt – kritik som han i sin tur tillbakavisat.

Precis innan Obama kallade till sit Svanberg kom myndigheterna med uppgifter om att katastrofen kan vara ännu värre än amerikanska än man tidigare befarat.

Nya analyser visar att så mycket som 40 000 fat olja per dygn kan läcka ut i havet – mer än dubbelt så mycket som man tidigare räknat med.