Sågade ned grannens träd – får betala 469 325 kronor

Hovrättens dom föll i går

NYHETER

Gerd Tellstig, 68, fällde tre träd på gränsen mellan hennes tomt och grannens.

Nu har hon dömts att betala nästan en halv miljon kronor.

– Ett och trekvarts träd har förstört hela mitt liv, säger hon.

Foto: pernilla wahlman
Gerd Tellstig.

Gerd Tellstig, 68, hade både hus och man. Nu har hon ingenting kvar.

Allt började när hon fällde tre träd, varav ett på grannens tomt i området utanför Stockholm.

Gerd Tellstig hävdar att hon fått tillstånd att fälla trädet. Grannen däremot, säger tvärtemot.

"Det har varit ett helvete"

När tvisten avgjordes i hovrätten i onsdags blev Gerd Tellstig skyldig grannen nästan en halv miljon kronor.

När Aftonbladet når Gerd gråter hon.

– Det har varit ett helvete ända sedan det här hände. Jag har inte sovit, inte kunnat företa mig någonting. Jag är inte van att bli angripen, jag har inte gjort något fel och nu kostar det mig över 400 000 kronor. Jag har inga pengar, säger hon.

De andra två träden stod till 25 procent på grannens mark respektive 50 procent. Alltså mitt i gränslinjen mellan tomterna.

Gerd hävdar att ingen av parterna visste var tomtgränsen gick och att arrendatorn, som hon hyr marken av, hade sagt okej till att ta ned de två träden.

Stod i mitten

För grannen däremot spelar det ingen roll att träden stod i mitten.

– För oss är det tre hela träd som är borta. Det förstörde helhetsintrycket av gården och det var väldigt negativt för oss, säger han.

När ärendet var uppe i tingsrätten dömdes Gerd Tellstig till att betala 17 500 kronor till grannen. Och grannen, ett företag, blev skyldig att betala hälften av Gerds rättegångskostnader.

– Jag tänkte okej, den summan kan jag betala, säger Gerd.

"Har förstört hela mitt liv"

Men Svea hovrätt resonerade annorlunda. De upphäver tingsrättens dom och Gerd ska sammanlagt betala 469 325 kronor till grannen.

Enligt domen utgjorde träden, två askar och en alm, en del av en så kallad "grön mur" runt herrgården. När de togs bort lämnades ett hålrum.

Gerd Tellstig befinner sig på randen till sammanbrott.

– En och trekvarts träd har förstört hela mitt liv. Mitt förhållande har kraschat och jag har tvingats att flytta från huset. Nu har jag ingenting och snart kommer kronofogden.

FAKTA

Ur hovrättsdomen:

"Det är ostridigt i målet att trädet, en ask(..)hade ett grenverk som började ungefär halvvägs upp på stammen och en utvecklad krona. Även träd C och D stod i gränslinjen mellan fastigheterna och hade tillsammans med övrig växtlighet bildat ett mer eller mindre sammanhängande lövverk.(...)

Hovrätten kunde därvid konstatera att träd av den offererade storleken först efter ett stort antal år når en höjd så art de över huvud taget synbart bidrar till att fylla hålrummen i lövverket. (..) Bolaget ska tillerkännas ersättning som svarar mot återplantering av sådana träd som avses i offerten."

DOMEN:

a) Kostnaden för träden–

"258 125 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 16 oktober 2007 tills betalning sker."

b) "Hovrätten bestämmer att Gerd Tellstig ska ersätta bolaget för rättegångskostnader i tingsrätten med 147 200 kr, varav 140 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 23 september 2008 tills betalning sker."

c) "Gerd Tellstig ska ersätta bolaget för rättegångskostnader i hovrätten med 64 000 kr, varav 60 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för hovrättens dom tills betalning sker."