Tsunamivarning efter kraftigt jordskalv

NYHETER

Ett kraftigt jordskalv inträffade på lördagskvällen utanför ögruppen Nikobarerna i Indiska oceanen. Skalvet hade magnituden 7,5 enligt USA:s geologiska myndighet USGS. En förhöjd beredskap för en tsunami utfärdades för Indien.

Skalvets epicentrum låg drygt 17 mil väster om ögruppen Nikobarerna och på ett djup av cirka 33 kilometer, enligt USGS.

Från början utfärdades tsunamiberedskap för hela området i Indiska oceanen: Indien, Indonesien, Sri Lanka, Burma, Thailand och Malaysia samt andra områden i regionen.

Efter noggrannare mätningar av jordskalvet kom emellertid den Hawaiibaserade varningscentralen The Pacific Tsunami Warning Center med nya bud.

”På grund av en nedgradering av jordbävningens magnitud till 7.5 (från 7.7) och ytterligare analyser av jordskavlet har beredskapsområdet reducerats till enbart Indien.”

Kort därpå kom ändå ett besked från Sri Lanka att landet utfärdat en tsunamivarning.

Indiens tsunamicenter meddelade också att en 50 centimeters höjning av vattennivån på öarna närmast skalvet. Det tillades dock att man inte fann detta "alarmerande".

Bulletinen från The Pacific Tsunami Warning Center ska tjäna som underlag och rådgivning till de nationella myndigheterna "vars ansvar det är att utfärda varningar”.

I beskedet står att det för närvarande inte finns något allvarligt hot om en stor förödande tsunami. Centralen poängterar dock att det fortfarande finns risk för lokala tsunamis i området närmast jordskalvets epicentrum.

ARTIKELN HANDLAR OM