Nytt regelverk för gymnasieansökan

Mer fokus på språkstudier

NYHETER

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) presenterade i dag nya regler för språkstudier på högstadiet.

Reglerna ska förhindra att elever väljer bort språk av taktiska skäl.

– Anstränger man sig och väljer språk så ska man tjäna på det betygsmässigt, säger Björklund.

I dag kallade Jan Björklund till presskonferens för att presentera nya ansökningsregler till gymnasiet. Bakgrunden är att många högstadieelever börjat välja bort tillvalet moderna språk.

Väljer stödundervisning

Anledningen är att den som söker till gymnasiet får räkna in betygen i 16 ämnen av 17. Många väljer därför att inte läsa de krävande språken som 17:e ämne.

Många elever väljer i stället stödundervisning i svenska eller engelska trots att de inte behöver stöd. Det handlar om 32% av niorna – en situation som Björklund tycker är ohållbar.

– Man ser hur eleverna väljer bort språkstudierna. Främst av taktik och bekvämlighet men också av ointresse eftersom många tycker att det är tillräckligt med engelska.

Redan nu i höst

De nya reglerna innebär att den som läser moderna språk som tillval får räkna in 17 ämnen i betyget i stället för 16 som alla andra. Det betyder att man tjänar på att läsa språk även om man bara blir godkänd.

– Målet är att få eleverna att läsa nya språk som de inte redan kan.

De nya reglerna för ansökning till gymnasiet träder i kraft den 1 juli 2014. Det innebär att redan de som börjar högstadiet nu till hösten måste välja utifrån de nya reglerna.