14-åring låstes in av misstag i sju dygn

Socialen missade handlingar – får skarp kritik av JO

NYHETER

Socialhandläggaren missförstod ett beslut från länsrätten och skrev fel i tonårsflickans journal. I en vecka tvingades flickan sitta på behandlingshemmet Brättegårdens låsta avdelning utan att beslutet hade stöd i lagen.

– Det får inte inträffa, säger justitieombudsmannen Kerstin André.

Socialnämnden i Alingsås kommun ansökte hösten 2005 om att omhänderta en ung flicka enligt lagen om vård av unga (LVU). Länsrätten godkände ansökan – men avslog att flickan skulle få tvångsvårdas inlåst enligt tredje paragrafen. Det tillägget missade en handläggare på Alingsås kommun och skrev fel i flickans journal.

Låstes in ett år senare

I januari 2007 flyttades den då 14-åriga flickan till Brättegården utanför Alingsås. De sju första dygnen där sattes hon på en låst avdelning, trots att länsrätten sagt nej till tvångsåtgärden. Varken socialen eller behandlingshemmet hade dubbelkollat vad länsrätten egentligen beslutat. Först då upptäckte en annan handläggare på socialförvaltningen missen. Flickan flyttades till en öppen avdelning. Två dagar senare skrevs hon ut och placerades i familjehem.

Kommunen erkänner fel

– Det var väldigt olyckligt. Efter den här händelsen såg vi bristerna som fanns. Det fanns en risk att enhetschefen inte alltid tog del av alla domar, med en sådan kontrollfunktion hade vi kunnat undvika det här, säger Helena Wikman-Ericson, avdelningschef individ- och familjeomsorgen, Alingsås kommun.

JO ville åtala för tjänstefel

Tingsrätten ansåg inte att handläggarens misstag var tillräckligt grovt och åtalet som JO väckte mot honom lades ned. I JO:s slutliga beslut riktas skarp kritik mot både Brättegården, socialförvaltningen och handläggaren.

– De borde ha upptäckt felet. Det gick snett från början och det är svårt att lasta någon enskild person. Men det är allvarligt och en sådan här situation får inte uppstå, säger JO Kerstin André.

Brättegården i blåsväder förut

Alingsås kommun har efter händelsen skärpt sina rutiner kring att läsa domar från länsrätten.

På Brättegården vårdas flickor mellan 14 och 18 år. Behandlingshemmet drivs av Statens institutionsstyrelse och har både öppna och låsta platser. Ett annat uppmärksammat fall på Brättegården gällde en då 17-årig flicka som tvångsvårdades på hemmet utan att få träffa andra ungdomar under åtta månader - trots att normalfallet brukar vara en vecka.

FAKTA

Så säger Lagen om vård av unga, LVU

LVU är lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, och kan ges till personer upp till 21 år.

Det är kommunens socialnämnd som vänder sig till länsrätten med begäran om ett LVU-ingripande.

Den tredje paragrafen: ”Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.”

I fallet på Brättegården saknades stöd i lagen för vård enligt paragraf 3.

ARTIKELN HANDLAR OM