Här möter du polisen i dag

Kraftsamling inför en av årets värsta dagar på vägarna

NYHETER

I dag är sista dagen på årets dödligaste trafikhelg.

Trafikpoliser över hela landet kraftsamlar för att övervaka hemvändande midsommarfirare.

Här är hela listan över polisens kontroller – resten av juni.

ÅTTA DÖR – VARJE ÅR Midsommarhelgen är årets dödligaste på vägarna. Därför storsatsar nu polisen på övervakningen, när helgfirare i massor vänder hemåt.

En genomsnittlig midsommar dör åtta personer i trafiken och 300 skadas.

Årets helg är inget undantag. Från norr till söder kraftsamlar svenska trafikpoliser i dag, sista dagen på årets dödligaste trafikhelg.

Hastighets- och nykterhetskontroller genomförs i de flesta län längs de stora Europa- och riksvägarna. Bland annat i Örebro och Jönköpings och Gotlands län storsatsar polisen på nykterhetskontroller.

I Dalarna koncentrerar sig trafikpolisen i dag på infartsvägarna till Borlänge där Peace and Love-festivalen börjar.

I Stockholmsområdet är det de stora motorvägarna som gäller.

– Söndag är återvändardagen och då ligger vi i huvudsak på Europavägarna och på Norrtäljevägen. Det är där jag lägger mina resurser, säger Göran Bolinder, chef för trafikpolisen i Stockholms län.

FAKTA

Blekinge

I dag: Ingen förannonserad hastighetskontroll. Synlig övervakning gäller. Där ingår hastighets-, nykterhets- och beteendekontroller.

I första hand på E22 och rv 27, 28 och 29.

30/6: På eftermiddagen finns polisen på lv 725 mellan Lyckeby och länsgränsen till Kalmar län.

Dalarna

Start i dag: Kontroller hela veckan med början i dag på tillfartsvägarna till Borlänge längs rv 70 och 50. Nykterhetskontroller i anslutning till Peace and Love-festivalen. Motorcykelpatruller gör rörliga kontroller.

Gotland

I dag: Trafikövervakning av midsommartrafiken på lvar på norra och södra Gotland samt tillsyn av festplatser på ön. Trafikkontroller med inriktning på trafiknykterheten.

Nästa vecka: Trafikövervakning med inriktning på beteende och användandet av skyddsutrustning. Övervakning av stopplikt och rödljus. Övervakning kommer bland annat ske i Visby och i innerstaden med gångfartsområden.

Jönköping

I dag: Övervakning av framför allt E4 av hastighet, avstånd, nykterhet och användandet av bilbälte.

28/6: Övervakning av E4 och rv 31/40 med kontroll av hastighet, avstånd, nykterhet och användandet av bilbälte.

29/6: Trafikövervakning av E4 i samverkan med Östergötland och Södermanlands län av hastighet, avstånd, nykterhet och användandet av bilbälte. Automatisk hastighetskontroll på valda platser i Jönköpings län.

30/6: Trafikövervakning av E4 i samverkan med Östergötland och Södermanlands län av hastighet, avstånd, nykterhet och användandet av bilbälte. Automatisk hastighetskontroll på valda platser i Jönköpings län.

Övrigt: Kontroller av körkortsbehörighet och nykterhet sker alltid vid kontakt med förare.

Hastigheten mäts automatiskt av trafiksäkerhetskameror på sammanlagt 41 platser längs olycksdrabbade vägsträckor i Jönköpings län. Kamerorna finns utplacerade på 70- och 90-vägar.

Jämtland

Inga särskilda kontroller planerade. Allmän trafikövervakning längs E45 och E14. Kontroll av tung trafik.

Kronoberg:

I dag: Kontroll av fordon och förare på rv 23, 25 och 31.

28/6: Kontroll av tung trafik på rv 23 och 25.

29/6: Kontroll av tung trafik E4 samt rv 23 och 25.

30/6: Kontroll av tung trafik på rv 23 och 25.

Skaraborg

28/6: Automatisk hastighetskontroll med mobil buss och kärra på olika platser i Skaraborg. Förar- och fordonskontroller i Grästorp. Hastighetskontroller i Nossebro.

29/6: Automatisk hastighetskontroll med mobil buss och kärra på olika platser i Skaraborg. Förar- och fordonskontroller enligt flygande inspektionsprogrammet, rv 49.

Hastighetskontroller i Karlsborg.

30/6: Automatisk hastighetskontroll med mobil buss och kärra på olika platser i Skaraborg. Drog- och rattfyllerikontroller. Kontroll av farligt gods som transporteras på väg inom Skaraborg.

Skåne

I dag: Nykterhetskontroll. Trafikövervakning, nordöstra Skåne och de större vägarna i nordvästra Skåne.

28/6: Kontroll av yrkesmässig trafik, södra Skåne, mellersta Skåne, E4, Örkelljunga.

Hastighetskontroll, södra Skåne.

29/6: Hastighetskontroll, E6, Löddeköpinge, södra Skåne, Kristianstads kommun. Kontroll av yrkesmässig trafik, Hässleholms kommun.

30/6: Förar/fordonskontroll, Hörby marknad, lv 17, Landskrona, Kristianstads kommun.

Stockholm

I dag: Midsommarsatsning på infartstrafiken på de stora Europa- och riksvägarna, samt på Norrtäljevägen. Hastighets- och nykterhetskontroller.28/6–4/7: Fortlöpande kontroller E4, E18 och de större riksvägarna.

Södermanland

I dag till 1 juli: Katrineholm.

Värmland

I dag: E18, Karlstad med omnejd.

28/6: E45, Norra delen av länet.

29/6: E18, Karlstad med omnejd.

30/6: Lv 175, Säffle med omnejd.

Västernorrland

I dag: Hastighets- och nykterhetskontroll i Örnsköldsvik och Sundsvall.

28/6: Trafiknykterhetskontroller i respektive närpolisområde.

29/6: Hastighets- och beteendeövervakning E4 och E14 Medelpad.

Kontroll av yrkesmässig tung trafik E4 Sundsvall.

30/6: Fordons- och förarekontroll Sollefteå. Kontroll av yrkesmässig tung trafik E4 Sundsvall.

Västerbotten

I dag: Hastighetsövervakning, bälteskontroller och nykterhetskontroller E4.

Västmanland

I dag: Sala.

Västra Götaland

I dag: Trafikpolisen övervakar midsommartrafiken till och från kustsamhällen i Bohuslän och norra Halland. Övervakningen inriktas på nykterhet, hastighet, korta avstånd och aggressiv körning.

Örebro

I dag: E18/E20, rv 49/50/51/52, lv 623, kontroll samt övervakning av trafiken på länets större vägnät.

28/6: Rv 50, södra länsdelen, hastighetsövervakning med laser och polispilot.

29/6: Nora kommun, bilbälteskontroll, nykterhetskontroll samt kontroll av mopeder och A-traktorer.

30/6: Örebro kommun, kontroll av moped samt cykeltrafik.

Östergötland

I dag: Hastighetskontroll och beteendeövervakning E4, E22, rv 34 samt 35. Tätortskontroll i Linköping och Norrköping. Övervakning av den tunga trafiken E4.

28/6: Hastighetskontroll och beteendeövervakning E4 samt rv 50. Tätortskontroll i Norrköping och Linköping. Övervakning av den tunga trafiken vid Ringeby.

29/6: Hastighetskontroll och beteendeövervakning E4 genom länet samt lv 206. Tätortskontroll i Norrköping och Linköping. Övervakning av den tunga trafiken i Norrköping och Linköping.

30/6: Hastighetskontroll och beteendeövervakning E22, lv 210, 215, 903 samt 891. Tätortskontroll i Linköping samt på Vikbolandet.

Källa: Polisen

Så kommer du hem i säkerhet

Tänk noga på...

... att hålla avståndet till framförvarande fordon.

... att hålla hastigheten, att inte köra påverkad, att använda bilbältet.

... att vara utvilad före bilresan.

... att inte bli irriterad i trafiken.

... att undvika att prata i mobiltelefon.

... att trots vacker utsikt koncentrera dig på trafiken.

... att inför längre resor kontrollera sitt fordon (bromsar, däck och liknande).

... att starta i god tid. Räkna med en timme extra och undvik stress.