Löftet: Att halvera budgetunderskott

NYHETER

Efter att samtalen under G20-mötets sista dag i Toronto avslutats, kom till slut ett konkret löfte om att minst halvera budgetunderskotten fram till 2013.

Det var en tuff uppgift som väntade ledarna för de rikaste länderna och de mest betydande tillväxtekonomierna när de möttes i Toronto under helgen – att få världsekonomin på stadiga fötter igen.

– Våra utmaningar är lika olika som våra länder, men tillsammans står vi för 85 procent av världens ekonomi. Vi är tillsammans ansvariga för den värsta ekonomiska krisen i vår tid, sade president Barack Obama under en presskonferens vid midnatt, svensk tid.

Halverat budgetunderskott 2013

Efter två dagars diskussion kom ett löfte från de avancerade ekonomierna om att halvera budgetunderskotten fram till 2013. Detta trots att USA med flera tidigare kritiserat europeiska budgetåtstramningar som en risk för återhämtningen efter finanskrisen.

Att uppgörelsen ändå kom är något av en triumf för Europa, där speciellt Angela Merkel har kämpat för att underskotten måste minskas.

Mer flytande valuta

Underskotten ska minskas med olika metoder, beroende på varje lands förutsättningar. Det blev inget av den globala skatt på banktransaktioner som diskuterats, utan varje land får själva fatta beslut om vilka pålagor som ska gälla.

I det slutgiltiga uttalandet åberopades "större flexibilitet i valutakursen hos några av tillväxtekonomierna" som ett försök att balansera världshandeln. Kina, som under dagen motsatt sig ingripanden mot yuanens kurs, nämns inte i samband med uppmaningen.

Obama: För tidigt lova om Afghanistan

Storbritanniens nytillträdde premiärminister David Cameron har annonserat att han vill dra tillbaka alla utländska trupper från Afghanistan inom fem år. Obama pressades om frågan under söndagskvällen men vill inte gå lika långt som Cameron:

– Vi har varit i Afghanistan i snart ett decennium. Men det är i allas vårt intresse att Afghanistan ska kunna stå på egna ben och inte vara en bas för terrorism riktad mot USA. Vi kommer att behöva assistera landet under lång tid framöver, men det behöver inte innebära att vi har marktrupper i landet, sade Obama.

Han lade tonvikten vid arbetet med att bygga upp Afghanistans ekonomi, politiska system och polisväsende och ville inte lova när trupperna kan dras tillbaka:

– Det är för tidigt att säga.

TT/Erika Rydberg