4 frågor till experten

NYHETER

Mikael Rying, kriminolog vid Mittuniversitetet svarar.

Kommer Mats Alm endast att dömas för brott mot griftefriden nu?

–?Har rätten sagt att det inte finns någon övertygande bevisning om att han dödat henne så blir det brott mot griftefriden han döms för.

Sedan överklagas det säkert till hovrätten.

Är det här ett misslyckande för rättsväsendet?

–?Åklagaren har inte lyckats med sin avsikt att få honom fälld för att ha dödat kvinnan. Men det är svårt att kalla det ett misslyckande när det är så svåra omständigheter – hon har legat ute så länge att det inte går att fastställa någon dödsorsak.

Kommer tingsrätten att utdöma maxstraff för brott mot griftefriden?

–?Jag vågar inte ha någon uppfattning om det, men det kommer knappast att bli det lägsta straffet.

Hur ska samhället förhålla sig till att Mats Alm nu släpps fri?

–?Han är oskyldig enligt lagen så då finns det egentligen ingen anledning att vara orolig. Och han är ju inte dömd för några andra våldsbrott så han är ingen farlig person så sett.