Besprutade äpplen stoppades i tullen

17 ton hade för mycket
bekämpningsmedel

NYHETER

De chilenska äpplena innehöll 20 gånger för mycket bekämpningsmedel.

Nu har 17 ton frukt stoppats från att komma ut på marknaden – och även framtida partier kommer att undersökas.

Det var äpplen av sorten Royal Gala från Chile som i en kontroll genomförd av Livsmedelsverket visade sig innehålla för höga halter av bekämpningsmedlet diazinon.

– Fyndet upptäcktes vid en stickprovskontroll. Det är 17 ton äpplen som det blev saluförbud på, säger Anders Jansson, statsinspektör vid Livsmedelsverket.

Inte farligt

Vid provtagningarna den 15 juni visade sig äpplena innehålla 0,20 milligram diazinon per kilo. Det är 20 gånger mer än vad gränsvärdena tillåter – och äpplena stoppades.

Men värdena var inte nog höga för att man skulle tvinga företaget att dra tillbaka redan levererade äpplen. Då hade de behövt överstiga 0,26 milligram per kilo. Det finns alltså ingen anledning till oro om man köpt äpplen av den sorten.

– Nej, det finns det inte. Hade det varit det hade företaget fått återkalla produkten från butikerna. Vi bedömde att det inte fanns någon hälsorisk. Men vi sätter ett villkor att nästkommande sändning måste anmälas och kontrolleras, säger Anders Jansson.

De kommande importerade partierna kommer därför att testas till dess att Livsmedelsverket inte anser att det längre finns någon risk att halterna av bekämpningsmedel är för hög.

Mår illa

Vid för höga intag av diazinon märks bland de första symptomen att man får ont i huvudet och mår illa.

Beslutet från Livsmedelsverket kommer att gälla omedelbart, även om det överklagas.