Förhandlingen minut för minut

Aftonbladet på plats i rättsalen

NYHETER

Aftonbladet rapporterade minut för minut från onsdagens förhandling i Örebro tingsrätt:

14:04 Mattias Flink kommer in i rättssalen, med prydligt knäppt skjorta och rak i ryggen. Han tIttar mot åhörarna.

Försvararen säger att Mattias Flink vill ha sitt livstidsstraff tidsbestämt.

Åklagaren motsätter sig.

14:07 I rättssalen sitter åklagaren vid en egen bänk. Längst fram sitter domaren, tre nämndemän och en notarie. Mattias Flink sitter tillsammans med sin advokat. Ett tiotal åhörare och media finns på plats.

Domaren läser upp den gamla domen. Att Flink var psykotisk när brottet begicks ansågs inte förmildrande, utan han dömdes till livstids fängelse.

Tingsrätten har begärt in yttrande från Kriminalvården. Han är nu på en sluten anstalt med lägre säkerhet. Han har i dag permissioner och deltar i de sysselsättningar han tilldelas. Han upplevs som kvalitetsmedveten. Han arbetar lugnt och lösningsorienterat, står det i utlåtandet.

14:14 Kriminalvården säger att han skött samtliga permissioner. Han sköter sina kontakter med de övriga i fängelset.

Mattias Flink är uppvuxen under goda sociala förhållanden. Han bestämde sig tidigt för den militära banan. Under fängelsetiden har Flink upprätthållit kontakten med familjen, syskon och en del vänner. Han har även kontakt med sin terapeut.

Kriminalvården tycker att livstidsstraffet borde omvandlas till ett tidsbestämt straff.

14:17 Mattias Flink har som mål att avhålla sig alkohol under resten av sitt liv. Han har inget intresse av att upprätta kärleksrelationer. Under gärningen var han starkt påverkad av sitt misslyckade kärleksförhållande.

Flink har en del beteendemässiga avvikelser; relationssvårigheter, han är misstänksam, dysforisk och självcentrerad. Han har hög kontroll i sitt känsloliv och har svårt att uttrycka affekt.

Han har dock inte någon sviktande verklighetsuppfattning. Han kan tänka självständigt och har ingen personlighetsstörning.

14:21 Nu ska det hållas förhör med Mattias Flink. Han tittar mot åhörarna när en mikrofon läggs fram på bordet.

14:23 Flink säger:

– Det är fruktansvärt länge sedan. Det är svårt att relatera till. Det är nästan overkligt. Det har varit en tragedi för alla inblandade. För offren, de anhöriga, mig själv. Jag tänker på det varje dag.

Advokaten frågar hur ofta han träffar sin terapeut.

– En gång i månaden. Vi pratar inte så mycket om själva brottet. Vi pratar om hur jag ska hantera min fängelsevistelse.

Flink slår ut med händerna.

– Det är ett förlorat liv. Jag har ingen stimulans i fängelset.

Vad tycker du om dina permissioner? frågar advokaten.

– Det är både bra och dåligt. Man påminns ju om vad man går miste om. På gruvberget, där jag jobbar, har jag lite längre vistelser. Då slipper jag att kolla på klockan hela tiden. Det finns också sport och kristna kurser, svarar Mattias Flink.

– Nästa steg är att komma ut och bevisa att det går bra.

Hur ser du på alkohol i dag?

– Det är ett avslutat kapitel.

Mattias Flinks tar sig om underarmen med handen när han pratar om vilket inflytande alkoholen hade när han begick sitt brott. Han är muskulös och vältränad.

– Det vore korkat av mig att dricka igen. Jag har också ett moraliskt ansvar. Det vore förkastligt att utsätta någon för att jag dricker.

14:30 Flink säger att han under sina sexton år på fängelset aldrig kommit i bråk.

Aldrig? frågar advokaten.

– Nej, inte på allvar, svarar Mattias Flink.

Han försöker teckna en bild av sin framtid.

– Jag vill ha det lugnt. Något slags boende.

Hur ser du på relationer till kvinnor? säger advokaten.

– När allting annat är ordnat så.

Mattias Flink säger att han vill ha en långsam utslussning.

– Jag är inte naiv. Jag är fullt medveten om att tyngden av straffet kommer att slå ner när jag kommer ut. Jag har inte fått utvecklas på det normala sättet när det gäller karriär och familj eftersom jag suttit här.

14:40 Åklagaren har tagit över förhöret. Hon undrar hur Mattias Flink ska hantera eventuella provokationer när han kommer ut. Han gör en grimas.

– Jag försöker förbereda mig mentalt. Jag vet inte hur det kommer att bli.

Mattias Flink säger att han aldrig blir igenkänd när han är ute bland folk i nuläget.

14:41 Domaren undrar hur det är med Flinks kontrollbehov.

– Jag har såklart ett känsloliv som alla andra.

Mattias Flink säger att det framför allt är fängelsemiljön som gör honom nedstämd. Om han inte var inlåst skulle han må bättre, resonerar han.

– Nedstämdhet kanske finns i min personlighet också. Det kan det göra.

Domaren försöker förhöra sig om hur länge Mattias Flink var nedstämd innan brottet begicks.

– Svårt att säga.

Domaren undrar hur han kan vara säker på att något liknande inte kan hända. Mattias Flink svarar stammande:

– Jag är en annan person på många sätt och vis. Jag har insikt i hur jag fungerar känslomässigt. Bara det i sig garanterar att någon inte kan hända igen.

Han gör ett uppehåll. Han lyfter händerna och visar genom att hålla isär dem att han har förändrats, från en person till en annan. Sen flätar han ihop fingrarna igen och lägger händerna i knät.

14:49 Nu ska åklagare och advokat hålla sina slutanföranden.

– Hur länge ska man sitta för en sådant här brott? säger advokaten.

När Mattias Flink fick sin begäran om tidsbestämd straff avslagen förra gången, år 2008, slog rätten fast att han måste sitta minst 24 år. Advokaten menar att Mattias Flink inte planerade att döda någon, därför borde han få tidsbestämt straff.

– Han mådde oerhört psykiskt dåligt vid tillfället. Det visar sig bland annat i att han inte hade något motiv. Han var psykotisk, säger advokaten.

14:55 Advokaten menar att Mattias Flink inte längre är farlig. Han ser det som rimligt att han ska vara frigiven efter att ha suttit 27-28 år i fängelse. Det innebär att han skulle friges om 2-3 år.

15:02 – Nu är det nog, avslutar advokaten sitt anförande.

Nu tar åklagaren Layla Bagge över. Hon säger att det viktigaste är att bedöma återfallsrisk vid en frigivning. Enligt henne är det inte längre ett problem. Han beter sig bra och är inte återfallsbenägen.

Problemet är enligt henne ett annat; brottets grova karaktär. Det var ett flertal dödsoffer, inte bara ett mord. Det bör vida överstiga 24 år.

– Flink har i och för sig avtjänat 16 år. Men det dröjer innan en sådan här bedömning är aktuell.

Hon menar alltså att det tingsrätten i dag inte bör ta ställning till om Mattias Flink ska få tidsbestämt straff.

15:16 Domaren säger att beslut meddelas om en vecka.

Flink lämnar salen tillsammans med två personer från kriminalvården

Johan Nordström