Komorowski på väg mot segern i Polen

NYHETER

Polens näste president ser ut att bli Bronislaw Komorowski.

Två vallokalsundersökningar efter söndagens val gav liberalledaren segern, och utmanaren Jaroslaw Kaczynski erkände sig omedelbart besegrad.

Vid 01-tiden natten mot måndag ledde dock Kaczynski rösträkningen.

– Jag måste börja med det som ett gott uppförande kräver, nämligen att gratulera segraren, sade Kaczynski inför hyllande anhängare redan på söndagskvällen.

Några officiella siffor från själva rösträkningen hade då inte kommit, men båda kandidaterna verkade säkra på utgången.

– I dag har demokratin segrat, vår polska demokrati, sade Komorowski i ett segertal inför jublande anhängare.

”Behöver enighet”

Han betonade vikten av att Polen nu behöver dialog och samarbete.

– Det är viktigt att inte underblåsa splittring, utan i stället bygga upp en känsla av enighet, sade den nyvalde presidenten.

De siffror som var orsaken till hans segerglädje är två vallokalsundersökningar som presenterades direkt efter att vallokalerna stängt. I den ena undersökningen, som gjorts för den statliga televisionen, vann Komorowski med 53,1 procent av rösterna. I den andra, från en privat tv-station, var marginalen mindre: 51 procent mot 49 till Komorowskis fördel.

Alla utgick från att rösträknandet inte skulle leda fram till något annat resultat. Vid 01-tiden svensk tid var emellertid rösträkningen nästan helt jämn med liten fördel Kaczynski.

Det officiella valresultatet väntas inte komma förrän måndag.

Presidenten dog

Det polska presidentvalet har tidigarelagts efter att det förre presidenten Lech Kaczynski omkom i en flygolycka i april. Det plan som han färdades i tillsammans med 95 andra ledande representanter för det polska samhället störtade utanför Smolensk i Ryssland.

Bronislaw Komorowski tog då över presidentposten tillfälligt (i egenskap av talman) och utlyste nyval. Strax efteråt meddelade den döde presidentens tvillingbror Jaroslaw Kaczynski, i det konservativa partiet Lag och rättvisa, att han tänkte ställa upp.

Opinionsmätningarna före flygkatastrofen, som traumatiserade hela den polska nationen, visade att Komorowski, från regeringspartiet Medborgarplattformen, då ganska lätt skulle ha besegrat Lech Kaczynski om denne hade beslutat sig för att ställa upp till det ordinarie omvalet i höst. Men en sympativåg höjde opinionssiffrorna för den döde presidentens tvillingbror Jaroslaw till en nivå där valutgången de senaste dagarna varit ganska oviss.

Olika kandidater

Komorowski har fått stöd från finansmarknaderna, som vill att samarbetet mellan honom och premiärministern Donald Tusks marknadsorienterade regering ska flyta smidigt.

Kaczynski har i sin tur många anhängare bland äldre polacker och människor på landsbygden. Hans fromma katolska tro, motvilja mot privatiseringar och misstro mot storföretagen, EU-byråkrater och arvfienden Ryssland slår an hos de breda massorna.

I den första valomgången för två veckor sedan fick ingen av de två huvudkandidaterna de 50 procent av rösterna som krävdes. Söndagens val var andra omgången.