Ingmari dog – efter läkarslarv

Läkaren får fortsätta arbeta trots flera anmälningar

Foto: Foto: OLA AXMAN
sörjer sin sambo ”Jag vill att han ska medge sitt misstag. Det ger mig inte Ingmari tillbaka, men det känns ändå viktigt”, säger Kjell Svensk.
NYHETER

Läkaren försäkrade att Ingmari Ahléns cellförändringar var ofarliga.

Två månader senare avled hon, 57 år gammal.

Hon blev den andra patienten som dog efter grova misstag av den högt ansedda professorn.

Ingmari trodde på det lugnande beskedet från sjukvården.

I februari förra året hade hon opererat bort en cysta och kort därefter fick hon väldigt ont. Men överläkaren garanterade att vävnadsproverna var bra.

Men smärtorna blev värre och till sist fördes hon i ambulans till sjukhus där en ny läkare kontrollerade hennes prover. Då var det för sent att sätta in vård för cancertumören på hennes högra äggstock.

– Ingmari avled andra juni, sedan dess har jag varit ensam, säger hennes sambo Kjell Svensk.

”Medge misstagen”

Han anmälde läkaren till HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

– Jag vill att han ska medge sitt misstag. Det ger mig inte Ingmari tillbaka, men det känns ändå viktigt.

Ingmari Ahlén var den andra patienten som avled efter läkarens misstag. 2008 missade han hudcancer hos en patient som avled i juli förra året.

Under de senaste åren har anmälningarna strömmat in mot läkaren som nu är 73 år och en högt ansedd professor i patologi. Trots att han är pensionär har han under flera år hyrts in av en rad sjukhus i Sverige, just för att granska vävnadsprover och upptäcka cancer.

Under de senaste åren har han anmälts sex gånger till HSAN – varje gång har han missbedömt, eller inte ens upptäckt, allvarliga tecken på cancer hos patienterna. Han skyller på hög arbetsbelastning.

Skyller på andra

– Ibland gör jag 90 kontroller per dag, säger han i ett utlåtande till Socialstyrelsen.

Enligt Socialstyrelsen har läkaren ”varit oskicklig i utövandet av sitt yrke”. Han kritiseras också för att han skyller sina misstag på andra och att han ifrågasätter varför hans prover ska eftergranskas.

Trots anmälningarna tillåts läkaren att jobba vidare. Men Socialstyrelsen yrkar på en treårig prövotid.

Han får jobba, men måste tillsammans med sin arbetsgivare upprätta en handlingsplan för att misstagen inte ska upprepas.

I dag jobbar han vid ett sjukhus i Norrland där verksamhetschefen säger:

– Hos oss har han bara gjort ett bra jobb.

Missade hudcancer

Men det stämmer inte. 2008 anmäldes läkaren återigen för att ha missat hudcancer hos en patient i Kiruna vars behandling dröjde ett och ett halvt år.

– Jag kan inte kommentera det. Vi har tagit till oss Socialstyrelsens yrkande och ska ta situationen i övervägande framöver, säger verksamhetschefen.

Aftonbladet har förgäves sökt läkaren.

FAKTA

Läkarens misstag

2008 Felbedömde malignt melanom hos en patient i Kiruna. Det ledde till att behandlingen fördröjdes i ett och ett halvt år.

2008 Missade cancertumörer på prostatan hos en patient i Linköping. Mannens hälsostatus är oklar.

2008 Missade hudcancer hos en patient i Linköping, vilket ledde till att behandlingen fördröjdes 14 månader. Patienten avled i juli förra året.

2009 Missade tecken på underlivscancer hos en kvinnlig patient i Luleå. Behandlingen fördröjdes i två månader. Det är oklart om det kommer att påverka framtidsprognosen för patienten.

2009 Läkaren såg inte den utvecklade cancern hos Ingmari Ahlén i Norrköping. Hon avled till följd av sjukdomen.

2010 Pågående utredning. Misstänks ha felbedömt allvarliga hudförändringar på en patient i södra Sverige.

ARTIKELN HANDLAR OM