Vad händer nu?

10 frågor och svar om Alm

NYHETER

Mats Alm har släppts ur häktet.

Men vad händer nu?

Sven-Erik Alhem, rättsexpert, och Michael Olsson, personskadechef på Folksam, svarar på tio frågor.

Sven-Erik Alhem, rättsexpert.

1. Varför får Mats Alm vara på fri fot i väntan på dom?

– Det betyder rimligen att han inte kommer att dömas för annat än brott mot griftefriden och att han suttit så pass länge häktad att den avräkningen kommer att motsvara ungefärligen det fängelsestraff han kommer att få, säger Sven-Erik Alhem, rättsexpert och tidigare överåklagare.

2. Kommer domen (som meddelas 14 juli) att överklagas?

– Kommer det inte någon ny bevisning tror jag kanske inte att den blir överklagad. Men det är klart att åklagarsidan noga kommer att läsa domskälen och överväga om det finns möjlighet att överklaga.

3. Är det någon mening att överklaga?

– Det förutsätter att det tillkommer något som vi inte känner till just nu. Det är inte uteslutet eftersom det rimligen kan finnas människor som sitter inne med kunskap som man av ett eller annat skäl inte har förmedlat till polisen. När man då märker att han blir frikänd kan det locka till att vilja lämna de uppgifterna.

4. Är det troligt att Alm fälls för mord eller dråp i hovrätten?

– Inte om det inte tillkommer någon ny bevisning.

5. Vad blir tingsrättens dom?

– Att han döms för brott mot griftefriden, och får fängelsestraff för detta.

6. Kan Mats Alm få skadestånd?

– Det är rimligt att tänka sig, men det är en sak för justitiekanslern att ta ställning till. Mats Alm har ju rätt att vända sig dit och begära skadestånd, det finns ju den psykologiska effekten av uppmärksamheten och att ha utpekats som mördare. Att han kommer att söka fullt skadestånd tror jag är ganska uppenbart.

7. Kan frisläppandet påverka förtroendet för rättsväsendet?

– Det är dubbelbottnat. Att man verkligen ställer höga krav på bevisningen kan leda till ett ökat förtroende från dem som tycker att man lättvindigt dömer till långa straff. Men ett stort antal människor har haft sin uppfattning klar i månader om hur det ligger till och de kan ju känna en uppgivenhet över att rättsväsendet inte gör som de vill.

8. Kan det finnas en hotbild mot Mats Alm nu?

– Ja, eftersom han in allmänhetens ögon är dömd. Det innebär ju att att polisen får en känslig uppgift vad gäller skyddsfrågan. Det kan finnas galningar som vill ta saken i egna händer.

9. Kommer någon att dömas för mordet på Linda Chen?

– Det är knappast troligt, men inte uteslutet. När det är extremt starka omständigheter som talar i en viss riktning men inte räcker till för att nå upp till punkten "ställt bortom rimligt tvivel" är det väldigt svårt att tänka sig att man skulle komma med misstankar mot en annan person. Där kan man jämföra med Palmemordet.

10. Kommer Alm att få ut livförsäkringen på en miljon kronor?

– Vi kommenterar inte enskilda fall, men det som är helt klart är att man förverkar sin rätt till ersättning om man döms för ett uppsåtligt brott. Brott mot griftefriden är inte ett uppsåtligt brott, så det kan tolkas som att man kan få ut ersättning men det är en bedömning som måste göras i det enskilda fallet, säger Michael Olsson, personskadechef på Folksam, som utför skadereglering åt Lärarförsäkringar där Alms försäkring är tecknad.