Förhandlingarna om barnen ställdes in

Nu söker Sven Otto Littorin och exhustrun professionell hjälp

NYHETER

Sven Otto Littorin kräver ensam vårdnad av det yngsta barnet.

Men i går ställdes förhandlingarna i Stockholms tingsrätt in.

Nu ska exparet få professionell hjälp att prata med varandra.

Sven Otto Littorin och exhustrun Ann möttes i går i Stockholms tingsrätt för att komma överens i tvisten om det yngsta barnet. Littorin har krävt ensam vårdnad.

Men gårdagens förhandlingar ställdes in.

Rätten konstaterade att det ”för närvarande saknas förutsättningar för en samförståndslösning” mellan parterna. I stället ska det tidigare gifta paret nu under sakkunnig ledning få hjälp att prata med varandra.

Beslutet togs efter en vädjan från de två att få professionell hjälp.

Kan bli aktuellt med ny stämning

Samtidigt flaggade exfruns advokat för att det kan bli aktuellt men ännu en stämning i den infekterade tvisten.

Advokaten undrade under de nu avbrutna förhandlingarna vem som skulle delges en ny stämningsansökan – Littorin eller hans adovkat.

Enligt Littorin blev det för mycket för honom och han lämnade i dag sin post som arbetsmarknadsminister.

Men tvisten med exhustrun har pågått längre än så.

Brakade samman i oktober

Paret skiljde sig 2006 och kom då överens om att ha delad vårdnad om de tre barnen. Men i oktober förra året brakade allt samman. Exfrun stämde Littorin i tingsrätten på 1,8 miljoner kronor för uteblivet underhållsstöd.

Bara några dagar före tingsrättsförhandlingen kom Littorin med en motanmälan. Han krävde ensam vårdnad om det yngste barnet. Anledningen: exfrun var tillsammans med en man som tidigare dömts för brott och nu är indragen i en omfattande ekohärva. Exfrun själv hävdar att Littorins anmälan var en hämnd för att hon krävt honom på underhållsstödet.

Aftonbladet har sökt samtliga inblandade – Littorin, exfrun och deras juridiska ombud.

De har alla avböjt att kommentera eller har inte gått att nå för en kommentar.