KD vill ha VIP-filer inom vården

Sjuka äldre ska få speciell kontaktperson

NYHETER

VISBY. Ge de mest sjuka äldre VIP-status och låt ingen vänta mer än fyra timmar på akutsjukvård.

Det är Kristdemokraternas förslag för att förbättra den svenska sjukvården.

– Vi kan inte vänta tills det är för sent, säger Göran Hägglund.

I dag presenterade socialminister Göran Hägglund Kristdemokraternas satsning på partiets profilfråga inför valet – äldreomsorgen.

Med hjälp av ett fempunktsprogram ska de äldre erbjudas bättre vård.

– Under de kommande 10–15 åren kommer trycket på äldrevårdsomsorgen att öka rejält, men vi har inte beredskap för att möta det ännu. Därför är det viktigt att ta steg redan under den kommande mandatperioden, sa Göran Hägglund.

Inför VIP för äldre

Bland annat vill KD införa en ”VIP-status” där de mest sjuka äldre ska ges bättre vård. Exakt vad det kommer att innebära är inte klart, men enligt Hägglund ska de inte kunna gå före i kön utan i stället få en kontaktperson som har insyn i vårdbehovet för patienten.

– Det leder till en bättre äldrevård som anpassas till den enskildes behov, säger Hägglund.

Han vill också lagfästa maximala väntetider inom akutvården. Ingen ska behöva vänta mer än fyra timmar på att få akutvård.

– Det är viktigt att tar oss an akutvården som i dag är en svag länk i den svenska hälso- och sjukvården.

Hårdare kontroll

Hägglund vill också införa en bättre kontroll av läkemedel. Ett IT-baserat system som varnar för farliga kombinationer av läkemedel skulle underlätta för läkarna och stoppa onödig användning av läkemedel, enligt socialministern.

De andra förslagen innebär att samla hemtjänst, äldreomsorg, vårdcentral och hemsjukvård under ett och samma tak, samt att förbättra vården i livets slutskede.

Vad förslagen skulle kosta har Hägglund inte räknat på.

– Men de här kostnaderna kommer att komma oavsett hur vi väljer att möta problemen inom äldrevården. Frågan är om vi ska starta i tid för att möta behoven, eller vänta tills det är för sent och kommer att kosta mycket mer, säger KD-ledaren.