Nu sprutar oljan igen

BP har tagit bort locket från oljeläckan

Foto: AP
Men en ny större hätta hoppas BP att oljas ska stoppas i Mexikanska golfen. Just nu sprutar miljontals liter ut från oljekällan.
NYHETER

I kväll tog BP bort den tratt som samlar in olja från läckan i Mexikanska Golfen.

Det innebär att olja återigen sprutar ut i vattnet.

Men det måste bli sämre innan det kan bli bättre, resonerar BP.

På plats i Mexikanska golfen finns nämligen en ny tratt – eller ”hätta” som den också kallas. Den ska sitta tätare mot den trasiga oljeledningen än den gamla.

Målet är att all olja som läcker ska kunna samlas upp till fartyg på ytan.

Mycket läcker fortfarande

Den tratt som sattes dit i början av juni har inte varit tät. Uppemot nio miljoner liter olja sprutar varje dag ut från källan, varav mindre än hälften samlas upp.

Att sätta dit en ny, tätare tratt är ett precisionsarbete som kan ta lång tid. Det visade inte minst svårigheterna med att sätta dit första.

BP hoppas dock att den nya är monterad och klar redan i början av nästa vecka.

– Den borde vara på plats inom fyra till sju dagar, beroende på hur det går, säger BP:s vice vd Kent Wells till AP.

Tillfällig lösning

Det hela är bara en tillfällig lösning på problemet. BP arbetar samtidigt med att borra två nya hål för att skära av och stoppa läckan för gott. Det arbetet kommer att pågå i flera veckor till.

Hittills har försöken att täta läckan varit en lång rad av misslyckanden:

Strax efter att oljeplattformen Deepwater Horizon exploderade i slutet av april försökte BP stoppa oljan med en enorm kupol. Försöket avbröts när det bildades iskristaller på insidan.

BP försökte då montera ett smalt rör på läckan och suga upp oljan den vägen. Mindre mängder olja samlades upp, men inte tillräckligt.

Oljebolaget försökte då stoppa flödet genom att spruta in lera, golfbollar och annat skrot i läckan. Tanken var att trycket skulle minska så pass mycket att det gick att gjuta cement över alltsammans. Det fungerade inte.

Den 4 juni lyckades BP till slut montera en tratt över läckan som samlade upp olja till en tanker. Mätningar visade dock att i bästa fall bara hälften av den läckande oljan samlas upp.