Kaos på Sahlgrenska

”Patienterna kan inte garanteras bra vård”

Tvingas vänta Kön till akuten är lång och patienter kan få vänta i 24 timmar. Situationen på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg är just nu alarmerande.
NYHETER

Bristen på vårdplatser och personal på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg är alarmerande.

Patienterna kan inte garanteras medicinsk säkerhet.

– Jag har aldrig varit med om något liknande, säger läkaren Eva Bågenholm-Nilsson.

Jessica Tidlund och Alex Johansson, undersköterskor på Sahlgrenska, känner sig uppgivna.

Kön till akuten är lång. En kvinna med svåra sårskador på benen sitter i väntrummet.

Hon hoppas att någon ska bli utskriven, annars finns ingen plats för henne. Patienter kan få vänta i 24 timmar.

– Personalen gråter och vi känner oss uppgivna. Man kan inte garanteras bra vård här nu, säger undersköterskan Jessica Tidlund.

”Riktigt allvarligt”

Läkarförbundets ordförande Eva Bågenholm-Nilsson, som också är läkare på akutmottagningen, håller med:

– Patienter som ska till vårdavdelningar får ligga kvar på akuten. Läget är riktigt allvarligt, säger hon.

Kaoset beror främst på att flera avdelningar stängts i sommar. Sjukhuset har inte heller tagit in vikarier nog.

Enligt Eva Bågenholm-Nilsson har akuten varit extremt överbelastad i tre veckor. Hon har informerat sjukhusledningen.

Plats- och vikariebrist

Lars Ekström, tillförordnad sjukhusdirektör, förnekar detta bestämt.

– Jag känner inte alls igen den problematik du beskriver. Det har jag inte hört ett ljud om.

Men ni har väl stängt avdelningar och inte satt in nog med personal?

– Så är det ju varenda sommar. Folk ska ha ju ha semester. Tror du folk står på kö för att få jobba här?

Ulla Althin, Vårdförbundets ordförande i Stockholm, intygar att flera sjukhus har plats- och vikariebrist.

– Många har liknande problem. Men patienter och personal ska inte behöva drabbas så här, säger hon.

FAKTA

Nio av tio sjukhus har vikariebrist

Sjukhusen i 18 län har svarat på Vårdförbundets sommarenkät:

90 procent av sjukhusen uppger att de har brist på vikarier inför sommaren.

60 procent svarar att bristen på vikarier hotar patientsäkerheten.

40 procent uppger att de kommer att stänga vårdavdelningar under sommaren.