Skandalläkaren avvisar kritiken

Johanne Krogh har anmälts av flera patienter – får jobba kvar

NYHETER

GÄVLE. Skandalläkaren Johanne Krogh, 62, har anmälts till ansvarsnämnden av elva patienter i Sverige.

Men hon tillbakavisar kritiken i samtliga fall.

– Jag har inte negligerat patientens problem, skriver hon i ett svar.

får inte längre operera Johanne Krogh fick jobb som överläkare på Hudiksvalls sjukhus trots massor av anmälningar från patienter i Norge. Även i Sverige har hon anmälts flera gånger och nu har hon tagits ur tjänst. ”Hon har tills vidare ett administrativt jobb”, säger divisionschefen Kjell Norman.

Utan referenser och betyg fick Johanne Krogh jobb som överläkare i ortopedi vid Hudiksvalls sjukhus – trots att hon anmälts

42 gånger för felbehandlingar i Norge.

”Ohållbar situation”

När skandalen blev känd i slutet av maj togs hon ur tjänst. Hon har numera inga patientkontakter och utför inga operationer.

– Situationen blev ohållbar då hon inte längre har patienternas förtroende. Hon har tills vidare ett administrativt jobb, säger divisionschefen Kjell Norman.

Ifrågasatt av chefer

Utöver anmälningarna utreds Johanne Kroghs kompetens av Socialstyrelsen efter en skriftlig begäran från tre chefer vid landstinget i Gävleborg.

– Den granskningen blir nog inte klar förrän tidigast i oktober, säger Kjell Norman.

Tillbakavisar allt

Enligt honom ska flera Lex Maria- och HSAN-anmälningar mot Krogh granskas.

– Det kommer även att ske journalgranskning stickprovsvis. För detta har vi anlitat extern personal från Svenska ortopediföreningen, säger han.

Elva anmälningar har gjorts mot Krogh till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Hon tillbakavisar allihop. I ett fall, där en patient anser att hon inte tagit denne på allvar, skriver hon i sitt svar:

– Jag har inte negligerat patientens problem med smärta och rörlighet.