Läkaren läste fel – mamman dog i tuberkulos

Blandade ihop två ord och missade lungsjukdomen

NYHETER

Den blivande mamman var smittad av turberkulos. Läkaren tog fel på orden ”inger” och ”ingen” och sjukdomen upptäcktes försent. Ett drygt år senare dog den 25-åriga kvinnan på Falu lasarett.

Den unga kvinnan som är från ett annat land väntade barn då hon kom till mödravården i Borlänge hösten 2008. Där fattade sjukvårdspersonalen misstanke om att kvinnan hade tuberkulos - en lungsjukdom som är klassad som allmänfarlig.

Tog fel på liknande ord

När den blivande mamman röntgades i januari 2009 förstärktes misstankarna om turberkulos. Ett utlåtande skickades vidare till en läkare, som läste fel på orden ”inger misstanke” och ”ingen misstanke”. Kvinnan fick därför ingen mer vård mot sin turberkulos och sjukdomen glömdes bort. I april födde hon sitt barn.

Dog av sjukdomen

Ett år senare, i maj 2010, sökte mamman vård för bland annat hög feber. Då upptäcktes lungsjukdomen, men det var försent att bota den. Mindre än två veckor senare dog kvinnan - av tuberkulosen som kunde ha upptäckts redan ett och ett halvt år tidigare.

Händelsen anmäldes enligt Lex Maria till Socialstyrelsen.

FAKTA

Det här är tuberkulos

Tuberkulos är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen men är ovanlig i Sverige.

Varje år insjuknar minst nio miljoner människor i aktiv tuberkulos och c:a två miljoner dör. Flest sjukdomsfall och dödsfall inträffar i Afrika och Asien. Sjukdomen går att bota om rätt behandling sätts in i tid.

I Sverige insjuknar ungefär 500 personer per år i tuberkulos. De flesta av dem är födda utanför Sverige.

Tuberkulos klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Smittskyddsinstitutet (SMI).

Källa: Smittskyddsinstitutet