Läkare ska ha sålt narkotika till missbrukande kvinna

Anmäls efter påstådd hemförsäljning

NYHETER

Den äldre kvinnan ska ha missbrukat läkemedel i tio år. Trots det förses hon regelbundet med narkotikaklassade preparat av sin läkare, enligt en anmälan till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Kvinnan som är i 90-årsåldern ska ha gått igenom flera avgiftningar efter att hon överkonsumerat läkemedel under flera år. Efter den senaste avgiftningen ska all medicinering skötas genom hemtjänsten.

Ska ha sålt i kvinnans hem

Ändå fortsätter missbruket, enligt den anhörige som anmält läkaren. Enligt anmälan har läkaren tidigare skrivit ut narkotikaklassade läkemedel till kvinnan. Senare började läkaren komma hem till kvinnan och sälja läkemedlen direkt till henne. Den anhörige ska ha hittat kvinnan påverkad i hemmet.

Riskerar varning

Nu ska ansvarsnämnden besluta om läkaren får en disciplinpåföljd - och läkaren kan få antingen en erinran - eller en varning, som är den allvarligaste påföljden. Läkaren är verksam i Stockholmstrakten.