Tvingas leva isär - efter 64 år ihop

Erik får inte bo med dementa hustrun Margit

Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
Får inte bo ihop. ”Vi har fortfarande känslor för varandra”, berättar Erik Berglund.
NYHETER

Varje dag besöker Erik Berglund, 88, sin hustru.

Klockan fem på eftermiddagen går han hem till sitt.

– Ibland ropar hon mitt namn när jag går, berättar Erik.

Paret Berglund gifte sig 1946. De är ett av många par i raden som tvingas isär när den ene partnern behöver särskild tillsyn. Margit Berglund är dement och behöver vård dygnet runt. Hon bor på äldreboendet Norden i Hedemora sedan förra året. Där finns ingen möjlighet för hennes make att bo.

– Vi har aldrig varit ifrån varandra sedan vi gifte oss för 64 år sedan. Jag har fortfarande känslor för Margit, och hon för mig, säger Erik Berglund tyst.

”Hon skulle bli lugnare”

Varje dag hälsar han på Margit. Han brukar gå hem vid fem på eftermiddagen när det serveras middag på Norden. Varje gång han måste lämna sin hustru blir hon upprörd.

– Ibland blir hon ledsen, ibland arg och kör på mig med rollatorn. Jag tror hon skulle bli lugnare om jag fick vara hos henne på nätterna, säger han.

Var själv politiker

Erik Berglund var ordförande i socialnämnden 1972-1984. Han drömde om att skapa ett boende där äldre par skulle kunna åldras tillsammans och få enklare service. Även om den ena parten behövde specialistvård.

Kommunen har avvecklat lägenheter

Enligt Per Jansson (s), ordförande i omsorgsnämnden, Hedemora kommun försöker man hitta lösningar för äldre par så långt det är möjligt. Men det finns bara tre eller fyra dubletter för par där ena parten behöver särskild vård.

– Jag tror att det täcker ganska väl det behov vi har. Kommunen blir mindre och mindre. Den är byggd för 17-18 000 människor, men vi är nere på 15 000. Tillgången styrs av behovet.

Några planer på att ordna fler liknande lägenheter finns inte.

– Vi har istället avvecklat ett antal lägenheter under några år.

Tar ingen strid

Erik Berglund har inte tagit strid mot kommunen för att få bo med sin Margit.

– De tar så väl hand om henne på Norden och jag vill inte ta ifrån henne den tryggheten. Men jag vet att många fler är drabbade av det här, säger han.