”Det handlar främst om smaken”

Rå korv, köttfärs, rå fisk och kött tillhör maten som är farliga att äta när sista förbrukningsdag passerats.
NYHETER

Bäst före - dagen garanterar enbart att varans smak är på topp.

Egentligen går den att äta i flera dagar till.

– Ytterst få produkter är farliga att äta gamla, säger Hans Lindmark, mikrobiolog på Livsmedelsverket.

Hans Lindmark, mikrobiolog på Livsmedelsverket.

Sveriges butiker slänger tonvis med mat som egentligen går att äta.

Svenska Dagbladet skriver i dag om handlare som till och med slänger varor innan bäst före dagen är passerad.

"Nöjda kunder vill se välfyllda fruktkorgar, nybakat bröd och bra bäst före datum", skriver SVD:s reporter.

Men nästan all mat går att äta – i flera dagar till.

Och de flesta varor smakar exakt lika gott.

Smakar som det ska göra

Bäst före-märkningen är enbart en kvalitetsstämpel.

– Producenten garanterar kunden att så länge datumet inte har passerats smakar livsmedlet som det ska göra, om det har förvarats vid rätt temperatur, säger Hans Lindmark.

Han råder konsumenter att titta efter längden på varans bäst före- tid.

– De varor som har lång hållbarhetstid tål också en ännu längre hållbarhetstid. Livsmedel med kort bäst före period bör man smaka av och lukta på innan man stoppar i sig. Man får provsmaka lite, tycker man att det verkar bra kan man äta det, säger Hans Lindmark.

Se upp med sista förbrukningsdag

Annat är det med varor märkta med sista förbrukningsdag. Där ska du se upp!

Sista förbrukningsdag anges på extra känsliga produkter, som försämras snabbt och som innebär en stor hälsorisk vid försämring, till exempel kött, rå fågel, och rå fisk.

– Allting handlar om hur snabbt bakterier tillväxer i produkten. Tumma inte på sista förbrukningsdag. Då kan det bli hälsofarligt, säger Hans Lindmark.

Han poängterar samtidigt att det rör sig om ytterst få varor. Resten går att äta – bara de smakar bra.

FAKTA

om bäst före- och sista förbrukningsdag:

Vad betyder bäst före-dag?

Med bäst före-dag menas minsta hållbarhetstid. Fram till bäst före-dagen ska ett livsmedel som förvarats på lämpligt sätt ha kvar de särskilda egenskaper som normalt förknippas med livsmedlet.

De flesta livsmedel märks med bäst före-dag. Speciellt känsliga livsmedel ur ett mikrobiologiskt perspektiv måste istället ha ett sista förbrukningsdag.

Vad betyder sista förbrukningsdag?

Med sista förbrukningsdag menas hållbarhetstid. Det är den sista dag ett livsmedel beräknas kunna ätas eller drickas utan fara för att det är otjänligt eller skadligt.

Sista förbrukningsdag ska anges på produkter som bedöms speciellt känsliga ur ett mikrobiologiskt perspektiv, som försämras snabbt och/eller innebär en stor hälsorisk vid försämring till exempel köttfärs, rå fågel, rå fisk, råkorv och råa inälvor.

Vem bestämmer bäst före-dag och sista förbrukningsdag?

Den som förpackar livsmedel avgör vilken hållbarhet livsmedlet har.

Hur bestäms datumet för bäst före-dag och sista förbrukningsdag?

Det finns inga lagar eller myndighetsrekommendationer för hållbarhet för olika livsmedel. Bedömningen baseras på den erfarenhet som producenten har skaffat sig genom bland annat hållbarhetstester eller de rekommendationer som branschen har kommit fram till i gemensamma branschriktlinjer.

Får man sälja livsmedel efter att bäst före-dag har passerats?

Ja. Det är tillåtet att sälja livsmedel efter att bäst före-dag passerats eftersom livsmedlet kan vara fullgott även efter detta datum. Syftet med bäst före-dagen är att ge information om hur länge man kan räkna med att livsmedlet är fullgott och datumet ska sättas med marginal.

Får man sälja livsmedel efter att sista förbrukningsdag har passerats?

Nej. Livsmedel som märkts med sista förbrukningsdag har vid förpackningstillfället bedömts bli otjänliga efter ett visst datum. Det är förbjudet att släppa ut otjänliga livsmedel på marknaden.

Källa: Livsmedelsverket

Så länge kan du äta varan

Varor som är farliga att äta efter sista förbrukningsdag:

köttfärs

kött

rå fisk

rom

rå fågel

rå korv

råa inälvor

Varor som går att äta efter bäst före dag (exempel):

"Smaka av och lukta om varan fortfarande går att äta" (Lindmark)

ägg

mjölk

smör

ost

leverpastej

Varor som går att äta långt efter bäst före dag:

konserver

ketchup

hårt bröd, pasta, ris

alla sorters pulver

socker

Källa: livsmedelsverket