Förbjudet att baka bullar i finkan

NYHETER

När en 25-årig fånge ville baka bullar ansåg Skänningeanstalten att "ordningen och säkerheten" hotades.

– Vi vill ha koll på jästen, säger anstaltschefen.

Foto: rosie alm

– Det här med att sätta mäsk förekommer fortfarande. Ur ordningssynpunkt är det väldigt allvarligt. När intagna, som kanske har en våldsproblematik, får i sig den här typen av alkohol som det är fråga om, ja, då kan det bli väldigt konstiga effekter. Det blir väldigt lätt ordningsstörningar, säger Skänningeanstaltens chef, Gert-Arne Sköld, till Östgöta Correspondenten.

Vanligt med berusningsmedel

Fången gav sig dock inte, utan överklagade beslutet. Men förvaltningsrätten delar anstaltens bedömning, att jästen inte skulle användas för bullbak, utan till att framställa alkohol.

– Det här är ett av våra mest kända fenomen inom Kriminalvården, ett fenomen som vi har haft i alla år. Långt innan narkotikan kom in i bilden har intagna försökt att skaffa sig berusningsmedel, säger Gert-Arne Sköld till tidningen.

Inte tillåtet med mäsk

Mäsk är enligt den svenska alkohollagens definition "en jäsande vätska som blir sprit om den får fortsätta att jäsa", vilket inte är tillåtet. Mäsk avsedd att dricka sig berusad på kallas i bland även för bultöl.

TT