Thomas Quick nekas sinnesundersökning

Socialstyrelsen: Han är fortsatt störd

NYHETER

Det blir ingen ny sinnesundersökning av Thomas Quick.

Socialstyrelsens rättsliga råd anser att han är fortsatt störd och bör vara inlåst för att inte återfalla i brott.

Thomas Quick.

Quick har suttit inspärrad i 20 år, men har begärt att vården ska upphöra. Det slutliga beslutet fattas av kammarrätten i Sundsvall.

I rådets yttrande över hans psykiska status slås det fast att Quicks psykiska störning fortfarande föreligger. Han ska därför vara intagen för vård som är förenad med frihetsberövande. Det finns annars risk för att han återfaller i allvarlig brottslighet.

Hovrättslagman Göran Ewerlöf, ordförande i rättsliga rådet, säger att det är mycket ovanligt att en domstol omprövar dess slutsatser.

Inget svårt beslut

– Det är nog svårt för jurister att göra en egen avvikande bedömning. Jag tycker inte att det här var ett svårt beslut att fatta när vi väl hade gått igenom allt material, säger Ewerlöf till TT.

Rådets föredragande expert, överläkare Lars-Håkan Nilsson, förklarar hur man resonerat.

– Det finns sjukdomar som till sin art alltid är allvarliga psykiska störningar, till exempel schizofreni. En personlighetsstörning, som Quick lider av, behöver inte alltid vara det. Men här har vi bedömt att graden av störning är sådan att den måste betecknas som allvarlig, säger Nilsson till TT.

Det är framför allt Quicks omfattande brottslighet som vägts in när man bedömt störningens grad.

– Att han beviljats resning i ett fall av åtta har ingen betydelse därvidlag, säger Nilsson.

Skrivet i stjärnorna

Advokat Thomas Olsson, som företräder Quick, tycker det är förvånande att rättsliga rådet lutar sig mot en 19 år gammal bedömning av Quicks psykiska status utan att ta hänsyn till att Quick inte gjort sig skyldig till något våld eller andra dysfunktionella beteenden under 2002–2009.

– Vi frågade om den ursprungliga bedömningen var korrekt och det tycker de uppenbarligen. Varför är skrivet i stjärnorna, säger Olsson till TT.

TT: Att han är intagen på en vårdinstitution kanske påverkar hans beteende i fördelaktig riktning?

– Jag är medveten om att man kan resonera som så, att han är institutionaliserad, säger Olsson.

Thomas Quick heter nu Sture Bergwall. Han är dömd för sju mord begångna mellan 1976 och 1988.

I våras lade åklagare ned åtalet beträffande ett åttonde mord sedan Quick beviljats resning.

TT