BP: Slutmanövern vid läckan lyckad

Oljebolaget har sprutat in lera

NYHETER

Oljebolaget BP uppger att den slutliga manövern för att täppa till oljeläckan på botten av Mexikanska golfen är lyckad.

Lera och cement ska täta läckan som orsakat den största miljökatastrofen i USA:s historia.

Oljebolaget BP säger nu att "static kill", försöket att täta oljeläckan med lera, har fått "önskad effekt".

BP har pumpat ner lera i borrhålet i åtta timmar och övervakar nu källan.

"Ytterligare borrlera kanske måste till, det får observationerna avgöra", står det i pressmeddelandet.

Under havsytan

På tisdagseftermiddagen lokal tid startade arbetet med att pressa ner lera i Macondokällan för att tvinga tillbaka oljan till reservoaren som ligger nästan sex kilometer under havsytan.

Sedan tester visat att oljan kan betvingas var BP:s företrädare optimistiska, även om bolagets viceordförande Kent Wells sade att det var för tidigt att att veta om processen skulle ta timmar eller dagar i anspråk.

Lera och cement

När leran väl håller oljan nere är det meningen att en cementplugg slutgiltigt ska täppa till källan.

4,9 miljoner fat olja har strömmat ut i havet sedan branden ombord på oljeriggen Deepwater Horizon startade den katastrofala läckan i april. BP:s försök att begränsa oljeutsläppet har resulterat i att runt 16 procent, omkring 800 000 fat olja, har samlats upp.

Säljer tillgångar

Under de kommande 18 månaderna planerar BP att sälja av tillgångar för ett värde motsvarande 214 miljarder kronor för att täcka kostnader relaterade till oljespillet. Enligt källor till nyhetsbyrån Reuters pågår en utredning kring misstankar om att BP-anställda ägnat sig åt olaglig aktiehandel i samband med oljekatastrofen.

TT