Stjälpta av självhjälpen

”Vi blev förnedrade, hjärntvättade och utnyttjade av terapeuterna”

Foto: MARIA ÖSTLIN, BÖRJE THURESSON, THINKSTOCK
NYHETER

Vad är meningen med livet? Vi människor har alltid sökt svaret på den frågan.

I vår stressade tillvaro har alternativa terapiformer och kurser i självutveckling blivit big business.

Men vad döljer sig egentligen bakom kursbeskrivningar som ”du får öppna dörren till ditt inre” och ”möt dig själv”?

Till att börja med: Vi har inte granskat eller själva besökt någon av kursverksamheterna som vi valt att berätta om.

Vi har därför utelämnat namn på verksamheter och personer, eller i vissa fall ändrat till ett annat. Våra möten och samtal med människor som på olika sätt farit illa av nyandliga och alternativa terapiformer, har påverkat oss på djupet.

Vi tycker att det är värt att berätta om.

I medierna framställs dessa kursgårdar ofta som lugna, själsliga retreater med fokus på meditation och återhämtning. De människor vi mött ger oss en helt annan bild.

En bild som visar övergrepp, kränkningar och sexuell manipulation. Kursgårdar av det här slaget drivs ofta som rena aktiebolag och frilansterapeuterna är sällan legitimerade psykoterapeuter.

De står därför inte under Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Den som felbehandlats av en person som till exempel kallar sig färgterapeut, primalterapeut eller andningsterapeut är med andra ord skyddslös. En legitimation kan inte dras in, eftersom en sådan inte finns.

Missnöjda klienter är hänvisade att göra en polisanmälan enligt kvacksalverilagen.

Just nu pågår en utredning, som bland annat syftar till att se om alternativa terapimetoder kan integreras under Socialstyrelsen. En integration skulle kunna leda till bättre insyn och högre patientsäkerhet.

Utredningen ska redovisas till regeringen den första oktober i år.