Dagens namn: Stella, Estelle
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter

Läkare varnar – ökad risk för fler självmord

Vid årsskiftet utförsäkrades nästan 15 000 personer.

Nu varnar flera läkare för följderna.

– Risken att antalet självmordsförsök kommer att öka är påtaglig, säger läkaren Jenny Fjell.

Vid årsskiftet utförsäkrades 14 667 personer i Sverige.

För många av dem innebar beskedet svår ångest, isolering och depression.

Överläkaren och psykiatrikern Susanne Ringskog Vagnhammar på universitetssjukhuset i Skåne, har själv sett hur de nya reglerna lett svårt sjuka människor in i djupa depressioner – och i vissa fall även självmordsförsök.

– De här personerna är oerhört sköra och ömtåliga. Utförsäkringen gör att de tappar hoppet om framtiden. Jag har själv haft flera patienter som försökt ta sitt liv på grund av det, säger hon.

Var förtvivlad

En ung kvinnlig patient har precis överlevt ett allvarligt självmordsförsök.

– Hon var förtvivlad över att inte kunna försörja sig, och inte kunna arbeta. Nu är hon besviken för att självmordsförsöket misslyckades, säger Susanne Ringskog Vagnhammar.

Det är framför allt utförsäkrade personer med psykisk ohälsa, eller med en lång sjukskrivning bakom sig, som far illa av de nya reglerna. Susanne Ringskog Vagnhammar är kritisk till att Försäkringskassans tjänstemän ignorerar specialistutbildade läkares bedömningar.

– Man får verkligen kämpa för att rädda en självmordsbenägen person. Tjänstemännen förstår helt enkelt inte de psykologiska skeendena och agerar i många fall väldigt okänsligt. Jag hoppas att reglerna ändras, annars riskerar ännu fler att hamna i kläm.

Statistik saknas

Försäkringskassan för ingen statistik över hur många som begår självmord i samband med en utförsäkring. Däremot antecknas alla hot om självmord, enligt försäkringsdirektören Svante Borg.

I december förra året genomförde nätverket Resurs, för sjuka utförsäkrade, en undersökning som visade att 5 procent av de utförsäkrade hade försökt ta sitt liv. 40 procent hade självmordstankar.

– Antalet självmord och självmordsförsök riskerar att öka i den här gruppen. Under de närmaste två åren väntas omkring 100?000 personer utförsäkras, säger läkaren Jenny Fjell som varit med och startat Resurs.

”Vi är ödmjuka”

Försäkringsdirektören Svante Borg ser allvarligt på kritiken som riktas mot myndigheten, och medger att han känner till flera fall där personer begått självmord till följd av en utförsäkring.

– Vi är ödmjuka och tar åt oss av kritiken. Samtidigt vill jag poängtera att vi är tjänstemän som följer de regler politikerna har satt upp.

Socialförsäkringsutskottets ordförande, Gunnar Axén (M):

– Jag beklagar naturligtvis det fall där självmord har begåtts. Det är oerhört olyckligt. Men vår ambition med reformen är att fånga upp de sjuka i arbetslivet så att de inte hamnar i en passiv långtidssjukskrivning – och därmed riskerar att drabbas av psykisk ohälsa.

SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet