Miljöförstöring orsak till katastrof i Pakistan

1 av 4 | Foto: afp
En pakistansk pojke tar sig över vattenmassorna på en träbro när han lämnar sitt översvämmade hem för att fly till byn Shah Alam.
NYHETER

Översvämningskatastrofen i Pakistan har drabbat 14 miljoner människor och växer fortfarande.

Men omfattningen är till stor del regeringens fel, menar experter.

– Vi kan aldrig undvika katastrofer. Men Pakistan måste bli bättre förberett på dem, säger Ahmad Rafay Alam vid Punjabs universitet.

De kraftiga regnen i Pakistan har skapat en katastrof av enorma proportioner. I de drabbade provinserna har redan 1600 personer dödats av jordskred och framforsande vattenmassor.

Mer regn på väg

Trots att Pakistan bara är halvvägs igenom sin monsunsäsong har landet redan fått mer nederbörd än vad som normalt kommer under hela säsongen.

Samtidigt fortsätter regnen att falla och landets meteorologiska institut varnar för att katastrofen nu sprider sig ytterligare.

Enligt uppgift har 650 000 hem, 557 000 hektar jordbruksmark och oräkneliga vägar och broar förstörts av vattenmassorna.

– Dessutom har drygt 3,2 miljoner människor tvingats fly från sina hem, säger Ahmad Rafay Alam från Lahore till Aftonbladet.

Illegal avverkning

Alam är advokat specialiserad på miljöfrågor och hävdar att katastrofen till stor del kunde ha undvikits: Att det är klimatförändringarna och vårdslöst utnyttjande av naturtillgångarna som bäddat för översvämingarna.

Problemet är den illegala avverkningen av timmer i de drabbade områdena. En bergssluttning utan träd och växtlighet kan inte stoppa vattenmassorna och landskapet blir då extra sårbart för översvämningar.

– Det är utarmandet av miljön och skövlandet av skogen som gjort Pakistan så här sårbart för plötsliga översvämningar, säger Alam.

Måste prioritera

Han menar att de våldsamma regnen är ett resultat av klimatförändringarna och tror att Pakistan måste vara bättre förberett för katastrofer i framtiden.

– Från klimaförändringarna kan vi vänta oss stora förändringar i vädret och tätare naturkatastrofer. Därför måste vi börja prioritera miljöfrågor.

Han efterlyser därför ett förebyggande miljöarbete. För att förhindra förlusten av människorliv men också för att motverka de militanta grupper som försöker vinna poäng på att erbjuda det stöd regeringen inte klarar av.

– Jag kan bara hoppas och be att ingen mer mister livet.