Anställd på F-kassan slängde handlingar

Anmäls av chefen till personalansvarsnämnden

NYHETER

Handläggaren på Försäkringskassan slängde handlingar, avslutade ofärdiga ärenden och ändrade uppgifter.

Nu anmäls han till personalansvarsnämnden.

– Vi har tagit hand om de här ärendena nu, säger Birgitta Lindgren, platschef vid nationella Försäkringskassan.

Mannen, som är anställd på Försäkringskassans nationella center i Stockholm, har erkänt att han har dubbelregistrerat ärenden och avslutat ärenden som inte var klara.

Mannen jobbar på avdelningen för återbetalningskrav på Försäkringskassan. Där hamnar utbetalningar som ska krävas tillbaka eftersom Försäkringskassan eller privatpersonen gjort ett misstag.

Gömde orginalhandlingar

Hans trixande med ärendena kan ha lett till att personer som skulle ha betalat tilbaka pengar inte fått sina kravbrev.

– Besluten om återkrav kan ha blivit något försenade, säger Birgitta Lindgren, platschef vid nationella Försäkringskassan.

Han har också slängt och gömt undan orginalhandlingar.

Vad mannen själv hade att tjäna på sitt agerande vill Försäkringskassan inte berätta.

Har han gynnat personer han känner?

– Vi har inga indikationer på att det är så. Våra anställda har ett krav på att göra ett visst antal ärenden, säger Birgitta Lindgren.

Förutom att slänga originalhandlingar har mannen dubbelregistrerat ärenden och felaktigt ändrat uppgifter i ärendehanteringssystemet.

Dessutom har han varit oförsiktig med sitt passerkort och använt systemet för tidsregistrering på ett "oacceptabelt sätt".

Ärendet kommer att tas upp i personalansvarsnämnden den 24 augusti. Det tas då beslut om åtgärderna mot den anställde.