Professor sågar internutredningar

Underkänner hanterandet av ärendet när en 24-årig man dog efter polisingripande

NYHETER

När någon dött vid ett ingripande ska de inblandade poliserna höras inom tolv timmar, utredningarna snabbas upp och resultat presenteras inom sju dagar. Det föreslår professorn i rättsvetenskap, Dennis Töllborg.

Töllborg underkänner polisens internutredning i ärendet med en 24-årig man som avled efter ett våldsamt polisingripande i Göteborg för två år sedan. Efter den händelsen har han haft i uppdrag att utreda handläggningen av anmälningar mot poliser.

Polisen ska inte själv utreda anmälningar mot polismän, anser Töllberg. En förändring är oundviklig och en ny fristående organisation bör därför snarats byggas upp, skriver han i sin delrapport som presenteras på måndagen. Under en övergångsperiod anser han att organet kan förläggas till Ekobrottsmyndigheten eller Riksrevisionsverket.

Tempohöjning

Töllborg vill också att tempot höjs på utredningsinsatserna. Det gäller allt från förhör, bevissäkring till eventuell förundersökning.

Bland annat ska alla inblandade polismän höras helst inom fyra eller högst tolv timmar efter att någon skadats eller dött i samband med vapenanvändning, biljakt eller användning av hund. I fallet med 24-åringen tog det mer än ett halvår innan förhör hölls med de poliser som var först på plats efter att ha larmats och ännu längre tid innan de piketpoliser som transporterade in mannen till sjukhuset förhördes.

Tre gånger har förundersökningar om eventuellt tjänstefel inletts, men lagts ned i samtliga fall.

För närstående och medier

Utredningsresultat ska presenteras inom sju dagar för bland andra närstående och medier. Bara när synnerliga skäl föreligger kan tiden utsträckas till tre månader.

På enheten där händelserna utreds ska det finnas en polisman som fungerar som sambandsperson mellan utredarna och den skadade eller närstående till avlidna.

TT