Fler bötfälls för felparkering

Och p-avgifterna har höjts

NYHETER

Parkering har blivit dyrare. Och antalet utdelade parkeringsböter har ökat.

Det visar en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som gjorts över de senaste två åren.

Men staten tjänar på böterna och avgifterna.

Foto: robin nordlund

Det har blivit dyrare att parkera bilen. Hälften av alla kommuner som har parkeringsavgifter har höjt dessa med i snitt 30 procent under perioden 2007–2009.

Samtidigt har antalet utfärdade parkeringsböter ökat med i snitt 25 procent, framför allt beroende på att antalet heltidsanställda parkeringsvakter gått från 600 till 700.

Lägst parkeringsavgift i Mora

Föga förvånande utmärker sig Stockholms stad i statistiken från SKL:s rapport "Parkering på gatumark 2010". Samtidigt som antalet parkeringsvakter ökade från 150 till 200 under de senaste två åren ökade också parkeringsböterna med 50 procent. Och avgifterna i området är landets högsta, uppemot 40 kronor/timme.

– Vi har upphandlat parkeringsövervakningen i kommunen eftersom vi tror att det blir mer effektivt så och vi har bland annat satsat på mer övervakning för att reglerna ska efterföljas bättre. Allting är dyrare i Stockholm, därför är avgifterna höga, och för att vi vill öka rörligheten på de få parkeringsplatser som finns, säger Ulla Hamilton (M), miljö- och trafikborgarråd i Stockholm till Aftonbladet.

Efterfrågan styr

I Mora finns den lägsta taxan, där betalar man i snitt 3 kronor och 50 öre för att parkera i en timme. Och att parkera gratis är långt ifrån omöjligt. I ungefär 75 procent av landets kommuner kan man fortfarande parkera utan avgift.

– Det är efterfrågan på parkeringsplatser som styr nivåerna på parkeringsavgifterna. Om parkeringsplatserna inte räcker till alla, så har kommunen möjlighet att ut avgifter för att få omsättning på parkeringsplatser där många vill ställa bilen, exempelvis i de centrala delarna av en kommun, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL i ett pressmeddelande.

Staten tjänar på böter

Bötesbeloppen för felparkering har också höjts eftersom kommunerna tror att hårdare tag kan minska antalet som felparkerar. Särskilt hårda är man mot personer som stannar eller parkerar på platser som är avsedda för rörelsehindrade.

Regeringen har fastställt att 1 000 kronor är det högsta felparkeringsbeloppet som får tas ut, och det lägsta är 75 kronor. Momsen från parkeringsavgifter går sedan den 1 januari förra året till statskassan och för varje parkeringsbot tar staten ut 53 kronor i administrativa kostnader.

FAKTA

Högsta parkeringsavgiften

Stockholm 40 kronor/timmen

Göteborg, Uppsala, Örebro, Nynäshamn 25 kronor/timmen

Malmö, Linköping, Västerås, Helsingborg, Borås 20 kronor/timmen

Eskilstuna, Växjö, Vaxholm 18 kronor/timmen

Lund, Sotenäs 16 kronor/timmen

Källa: SKL:s rapport Parkering på gatumark 2010