Experter varnar för ny dödsvåg i Pakistan

1 av 4 | Foto: Daniel Berehulak/getty images
Kämpar för sina liv. FN:s femton helikoptrar delar ut rent vatten och mat till översvämningsoffren. Hjälpbehovet är enormt.
NYHETER

Hela världen ställer upp för Pakistans översvämningsoffer.

Men det räcker inte.

Nu varnar experter för en ny dödsvåg om landet inte får mer hjälp.

1 600 människor har dött – hittills. Nu riskerar det översvämningsdrabbade Pakistan att drabbas av en andra dödsvåg.

Ifall omvärlden inte skärper sina hjälpinsatser kan tusentals pakistanier dö i vattenburna sjukdomar som exempelvis kolera.

För få helikoptrar

Det enda sättet att nå de översvämningsdrabbade pakistanierna med mat och rent vatten är via helikopter. Och de 15 helikoptrar som FN idag har till sitt förfogande i Pakistan räcker inte.

Därför vädjar organisationen om fler.

– Vi försöker nå sex miljoner människor och idag har vi nått 1.2 miljoner, säger talespersonen för FN:s World Food Programme Emilia Casella till BBC.

Översvämningarna i Pakistan räknas som den värsta naturkatastrofen i landets moderna historia.

Två miljoner hemlösa

I dag, tre veckor efter det häftiga monsunregnet, stiger vattnet fortfarande på flera ställen, särskilt i landets södra delar.

I dagsläget är en femtedel av Pakistan dränkt och ungefär två miljoner människor har blivit hemlösa när vattenmassorna har tagit deras bostäder. Totalt är omkring 20 av landets nästan 80 miljoner invånare drabbade av översvämningarna på något sätt.

Sverige är ett av flera länder som hjälper pakistanierna. Bland annat är svenskar från organisationen Läkare utan Gränser på plats för att dela ut rent vatten till översvämningens offer.

FAKTA

Unicef:

Plusgiro: 90 20 01-7

Bankgiro: 902-0017

Eller skänk 50 kronor genom att SMS:a LIV till 72 900!

Rädda barnen:

Plus/bankgiro: 902003-3.

Ange ”katastrof”.

Via sms: skicka 10KATASTROF (10 kr) eller KATASTROF (50 kr) till 72950

Plan Sverige:

Sms:a PAKISTAN till 72910 (50 kronor).

Eller besök organisationens gåvoshop och skänk ett bidrag direkt.

Röda korset:

Plusgiro 900 800-4

Bankgiro 900-8004

Märk din gåva: ”Katastrof­hjälpen”

Sms:a 72 900:

- AKUT för att skänka 50 kr

- AKUT 100 för att skänka 100 kr

- AKUT 200 för att skänka 200 kr

Läkarmissionen:

Plusgiro: 90 17 18 -7

Bankgiro: 901-7187

SOS Barnbyar:

Plusgiro: 90 02 29-6

Bankgiro: 900-2031

SMS donation (50 kronor) Sms:a ”SOS50” till 72930

Läkare utan gränser

Plusgiro: 900603-2

Bankgiro: 900-60 32

Märk talongen "Akutinsatser"

SMS donation (50 kronor) Sms:a ”LIV” till 72 990

(Gåvan går i första hand till arbetet i Pakistan, i andra hand till andra kriser runt om i världen)

ARTIKELN HANDLAR OM