Quick kan få resning igen

NYHETER

Thomas Quick börjar nu närma sig resning i det andra av de åtta mord han är dömd för.

Överåklagare Björn Ericson som under flera månader granskat Therese-fallet har hittat så mycket frågetecken att han anser det är rimligt med en ny prövning.

– Omständigheterna i målet är sådana att de är ägnade att kasta tvivel över skuldfrågan, säger Björn Ericson.

Thomas Quick.

Överåklagaren har i dag lämnat sitt yttrande till Svea hovrätt som nu får avgöra frågan om resning.

Thomas Quick, 60, som återtagit barndomsnamnet Sture Bergwall, har tidigare friats för Yenon-Levi-fallet.

Han har sedan begärt resning i fallet Therese, en nio-årig flicka som försvann i Drammen i Norge. Flickans kropp har aldrig återfunnits.

Sture Bergwall förnekar samtliga mord han är dömd för. Han har sagt till Aftonbladet att målet är att alla morddomar ska rivas upp.