Hetsas till sexlekar i nollning

NYHETER

Eleverna hetsas till sexlekar, pressas på pengar och får våldshot riktade emot sig på nätbloggar när gymnasienollningarna pågår i Linköping. Och föräldrar till de nya eleverna på en skola vittnar om att deras ungdomar har kommit hem stupfulla i samband med nollningarna, skriver Östgöta Correspondenten.

Bland annat uppmanas förstaårsgymnasisterna att ge bort pengar så att de äldre eleverna kan köpa sprit.

En representant för en av bloggarna säger till tidningen:

– Vi ångrar verkligen den jargong som vi har haft i bloggen och förstår att utomstående uppfattar innehållet som grovt.

Skolans rektor Britt-Marie Andersson har förbjudit nollning på skoltid.

TT