Allt fler missbrukare i Sverige

NYHETER

Missbruk av alkohol och narkotika är ett växande problem i Sverige.

Trots det nås bara en femtedel av missbrukarna av samhällets vård, enligt regeringens utredare.

Foto: TT
Två missbrukare hjälper varandra att injicera heroin.

Under de senaste tio åren har antalet personer med tungt missbruk av alkohol och narkotika ökat med 20 respektive 15 procent, visar nya beräkningar. Det dolda missbruket är stort. Bara 100 000 av beräknade 500 000 missbrukare nås av samhällets missbruks- och beroendevård, skriver utredaren Gerhard Larsson på DN-debatt.

Stora brister

Han ser stora brister i vården. Den är otillräcklig och dessutom mycket ojämnt fördelad över landet. Tyngdpunkten ligger på psykosocial behandling. Läkemedelsbehandling är underutnyttjad trots att den visat sig effektiv, skriver Gerhard Larsson. Ett problem är det delade ansvaret mellan socialtjänst och sjukvård.

Positiv trend bland unga

Han anser att vård- och behandling måste få en starkare roll inom den svenska alkohol- och drogpolitiken, som hittills varit främst inriktad på förebyggande åtgärder. Han kommer senare i höst att lämna förslag till regeringen om hur missbruks- och beroendevården ska organiseras och lagregleras.

Ett positivt tecken är att skolundersökningar pekar på att färre unga använder alkohol och narkotika, påpekar Gerhard Larsson.