Centralstationen håller på att sjunka

Nu gjuts en ny betonggrund

NYHETER

200 000 människor passerar Stockholms centralstation varje dag.

Under deras fötter, fem meter under marken, jobbar man för att hindra stationen från att sjunka.

Men stationsritningarna är från 1871 och inte helt lätta att följa.

Stockholms centralstation sjunker långsamt ner genom Klara sjös gamla botten. För att undvika en katastrof för alla tågresenärer som dagligen passerar har ett stort arbete inletts.

Arbete fem meter under marken

Först har man schaktat bort 15 000 kubikmeter jord, sedan har man borrat sig 24 meter ner i marken och nu gjuts betongfundament - fem meter under jorden på den gamla sjöbottnen. Och centralhallens golv stöttas upp med järnbalkar, skriver Metro.

Allt detta måste göras utan att centralstationens butiker, tåg och passagerare påverkas.

Ritningar från 1871

Arbetet försvåras inte bara av att centralstationen inte kan stängas av. Byggnaden har under ett drygt sekel byggts ut i etapper och olika grundförstärkningsmetoder måste tas fram för varje typ av grundmur. Dessutom är ursprungsritningarna från 1871 inte alltid helt lätta att följa, uppger Metro.

Grundförstärkningen är ett steg i arbetet, samtidigt byggs centralstationen om och 4 000 kvadratmeter ska frigöras som affärsyta för bland annat livsmedelsbutiker.

Projektet väntas vara klart 2012.