Psykolog: Risk för hård ledare

1 av 2 | Foto: Privat
Dan Stiwne är docent i psykologi vid Linköpings universitet.
NYHETER

Att leva inlåst på 770 meters djup i flera månader leder till extrem psykologisk press.

Ju sämre gruppen mår desto större risk för en auktoritär ledare.

– Det kan bli en hård regim, säger psykologen Dan Stiwne.

Arbetarna har redan varit fångade i 26 dagar på 700 meters djup.

Än så länge är det förmannen Luis Urzua, 54, som håller i kontakten med omvärlden och benämns som gruppens ledare.

Extrem situation

Men på grund av den extrema situationen med hetta, instängdhet, smuts och ovisshet kommer ångest att byggas upp.

Det kan leda till tvära kast i ledarskapsfrågan, säger Dan Stiwne som är docent i psykologi vid Linköpings universitet och specialiserad på gruppsykologi.

– Det kan bli en hård regim som tar över, säger han.

För tillfället är situationen hoppfull. Arbetarna har nyss hittats vid liv.

Men det kan förändras.

Nya ledare

– Just nu styr förmannen. På längre sikt kan det bli annorlunda.

Enligt honom kommer gruppen att skiktas allt eftersom dagarna går.

Vissa blir apatiska medan andra kommer att försöka hålla humöret uppe och måna om gruppens sammanhållning.

Vem som är ledare om en månad är omöjligt att förutspå.

– De lever under extrem risk. Den som håller lugnet klarar sig bäst, säger Dan Stiwne.

Positivt snack

Enligt AP har anhöriga ovan jord fått instruktioner av myndigheterna om att vara positiva i de brev som skickas ned genom det 770 meter långa hålet.

– De ska inte bidra med ångest. Deras jobb är att hålla de instängda på gott humör, säger Dan Stiwne.

Annars kan situationen lätt urarta.

– De får prata om vardagliga saker. Vad som händer där uppe. Hur vardagen är.

FAKTA

Så behåller de lugnet:

Fasta tider att sova på.

Äta ordentligt.

Hålla sig sysselsatta med spel och sociala aktiviteter.

Motionera.

Hålla kontakten med omvärlden.

Tvätta sig.

Inte tänka på hur lång tid räddningen kan ta.

Källa: Dan Stiwne, docent i psykologi